• LT
    • EN
  • Klaudija Pauliukevičiūtė„KG Group“ personalo tarnybos direktorė

    „Pasitelkiant Darbuotojų veiklos vertinimo modulį darbuotojo išsikeltus metinius tikslus ir ugdymo poreikius mato visi susiję vadovai. Tiek darbuotojas, tiek vadovai gali įvairiais pjūviais sekti ir analizuoti tikslų įgyvendinimo istoriją, o visa sukaupta informacija naudojama per metinius pokalbius. Labai svarbus ir informacijos saugumo bei prieigos prie duomenų valdymo aspektas.“