• LT
    • EN
  • Živilė Stankevičiūtė“Kauno Technologijos Universitetas“ Dokumentų valdymo skyriaus vadovė

    „Projekto sėkmę lemia UAB „Sekasoft“ komandos patirtis bei kompetencija, gebėjimas pasiūlyti ir įdiegti sprendimus, kurie leidžia valdyti sudėtingą Universiteto procesų, pasižyminčių gausa ir dideliu (apie 2500) vartotojų skaičiumi, sistemą. Sekasoft sukurti ir Universiteto bendruomenės naudojami įrankiai įgalina administruoti sudėtingus Universiteto procesus, taupyti darbuotojų darbo laiką, vykdyti procesų stebėseną bei veiklos kokybės vertinimą.“