• LT
  • EN
 • Europos sąjunga ir vėl finansuoja sistemų įsigyjimą, kurios didina veiklos efektyvumą

  E-verslo pagalba, jau 5 mūsų klientai sėkmingai įsidiegė veiklos efektyvumą didinančius sprendimus: procesų valdymas, dokumentų valdymas, projektų valdymas, kokybės valdymas, pirkimų ar pardavimų valdymas…

  Kviečiame pasinaudoti galimybe, nes garantuojame, kad Mūsų sprendimai atneša didžiausią efektą.

  Detalesnė informacija apie finansavimo priemones:

  „E-verslas LT“ – planuojamas kvietimas – 2017 m. III ketv.
  Finansavimo tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.
  Finansuojamos veiklos: Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas MVĮ.

  „Procesas LT“ – planuojamas kvietimas 2017 m. IV ketv.
  Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.
  Kvietimo tinkamos išlaidos:
  – išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas;
  – standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
  – patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos;
  (yra išlygų).

   

  Susisiekite su mumis ir suteiksime daugiau informacijos!