• LT
    • EN
  • Živilė SkibarkienėTeisės ir administravimo tarnybos vadovė

    „Svarbu, kad įdiegus sistemą vis daugiau banko vadovų ir darbuotojų patys atranda ir siūlo naujų sistemos naudojimo galimybių, padedančių tobulinti kitus skaitmenizuotus vidinius bei su klientais susijusius procesus“.