Organizacijos valdymas

Organizacijos valdymas būtinas efektyvumui didinti. „Sekasoft“ – tai 30 IT sprendimų įmonių veiklos našumui gerinti. Tapkite mūsų klientu ir džiaukitės rezultatais.
Organizacijos valdymas – tai efektyviausias kelias siekti organizacijos tikslų. Valdymo sistema ir to priemonės apima organizacijos tikslų išskaidymą ir vykdymo kontrolę, darbuotojų indėlio matavimo įrankius, užduočių vykdymo kontrolę, vadovybės komunikavimo erdvę, veiklos ataskaitas.

Strateginių tikslų išskaidymas ir vykdymo kontrolė

Organizacijos valdymo sistema leidžia kontroliuoti vadovams ir darbuotojams keliamus strateginius tikslus, nuo pirminio jų suvedimo iki galutinio įvykdymo. Pagal tai vertinamas kiekvieno darbuotojo indėlis įmonės strateginių tikslų pasiekime. Ši funkcija taip pat apima: deleguotų tikslų hierarchinį medį, delegavimo bei kontrolės procesus.

Vadovybės komunikavimo erdvė

Sukuriame tik vadovybei prieinamą erdvę, skirtą komunikavimui, diskusijoms, bendram kalendoriui (ji prieinama ir išmaniuosiuose įrenginiuose). Organizacijos valdymas apima karštų temų sąrašą susijusiai medžiagai talpinti, priemones idėjų ar nuomonių dalinimuisi. Prireikus informacija gali būti šifruojama.

Užduočių vykdymo kontrolė

Organizacijos valdymo sistema apima užduočių organizavimo ir priežiūros kontrolę. Tam yra naudojamos tokios priemonės:veiklos organizavimo ir valdymo kontrolė; vadovų ir darbuotojų pareigingumo valdymas; užduočių kūrimas el. laiškų, sutarčių ar bet kokių kitų dokumentų pagrindu.Pasitelkiami ir kiti metodai: susijusių užduočių gijos (medžiai), periodinės šabloninės užduotys, prieigos kontrolė, terminų ir įsipareigojimų kontrolė, darbuotojų pareigingumo rodikliai periodinėse ataskaitose.

Ataskaitų valdymas

Organizuojamas savalaikis visų įmonės ataskaitų parengimas ir atsakingų darbuotojų supažindinimas. Vykdoma parengtų ataskaitų klasifikacija, automatinis periodinis valdomų procesų KPI ataskaitų parengimas.  Užtikriname, kad naudojant prieigos valdymo sistemą ir duomenų šifravimą – visa informacija bus saugi.

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: