Pažangus dokumentų ir procesų valdymas

Microsoft 365 aplinkoje

Digital Office 365 palengvins kasdienines organizacijos valdymo operacijas ir procesus, sustyguos darbą su dokumentais ir, žinoma, taupys Jūsų laiką.

Digital Office 365 integracijos M365 aplinkoje:

Teams

SharePoint

Flow

Outlook

Power BI

Viskas vienoje naudotojams įprastoje aplinkoje, kartu su Outlook, Teams, OneDrive, Power BI ir kitais įrankiais. Visi duomenys Jūsų Microsoft 365 tenante pagal aukščiausius Microsoft reikalavimus.

Sprendimai

DO365 sprendimai sukurti, remiantis turima patirtimi ir procesų valdymo žiniomis. Sistema grįsta DVS reikalavimų ir jų taikymo žiniomis įvairių organizacijų skaitmenizavimo praktikoje.

 

DO365 naudos

Patogesnis darbas


Dokumentų šablonai ir formos padės greitai ir lengvai atlikti dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo veiksmus taip pat sumažinsite žmogiškojo faktoriaus klaidų

Efektyvumas


Sutaupysite daug laiko, kurį anksčiau skirdavote popierinių dokumentų paieškai, rengimui, derinimui, tvirtinimui ir susijusiems veiksmams

Greitis ir kokybė


Operatyviai patelksite ir rasite reikalingus dokumentus, tokiu būdu ženkliai sutrumpinsite procesų trukmę ir
pakelsite veiklos kokybę

Greitesnis sprendimų priėmimas


Visa su veiklos procesais susijusi statistika, procesų KPI, veiksmų istorija bus visada po ranka, nepriklausomai ar būsite ofise ar dirbsite nuotoliniu būdu

Mažesni kaštai


Skaitmenizavę darbo vietas ir atsisakę dokumentų spausdinimo ir logistikos, ženkliai sumažinsite veiklos administravimo išlaidas

Skaidrumas ir valdymo objektyvumas

Užduočių ir procesų valdymo priemonėmis užtikrinsite aiškias atsakomybes ir lengvai identifikuosite bei eliminuosite sklandaus procesų valdymo “butelio kakliukus”

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

Visa bendradarbiavimo istorija kaupiama projektų, Klientų ir darbuotojų kampu, taigi lengvai atskleisite ir surinksite visą naujiems darbuotojams perduoti reikalingą informaciją

Geresnis bendradarbiavimas


Patogios priemonės informacijos sklaidai padidins darbuotojų įsitraukimą, interaktyvią komunikaciją ir produktyvumą

Atitikimas reikalavimams


Užtikrinsite dokumentų valdymą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles

Džiuginantys rezultatai

0 x
Greitesni veiklos procesai
0 x
Greitesnė informacijos paieška
0 %
Mažesni informacijos valdymo kaštai
0 %
Mažesnės popieriaus sąnaudos

Maksimaliai išnaudokite Microsoft 365 SharePoint galimybes!

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: