APIE MUS

Kuriame ir diegiame veiklos organizavimo, skaitmenino turinio, procesų ir dokumentų valdymo sprendimus, panaudojant Microsoft SharePoint ir IBM Domino kompiuterizuoto bendradarbiavimo technologijas.

KAS MES?

Mes – darni, draugiška, linksma išsilavinusių, kūrybingų, savo darbą mylinčių IT profesionalų komanda:

AVA_7527
AVA_7248
Evaldas
Rasa
AVA_7116
AVA_7104
AVA_7172
AVA_7295
AVA_7079
Giedrius
AVA_7100
AVA_7311
AVA_7232
AVA_7092
AVA_7142
AVA_7122
AVA_7165
AVA_7205
AVA_7531
AVA_7505
AVA_7086
AVA_7535
AVA_7180
AVA_7185
AVA_7112
AVA_7276
AVA_7129
AVA_7310
AVA_7146
AVA_7213

MUS SUTIKSI

  facebook     linkein     youtube

Kur investuojame

R&D veiklai skiriame mažiausiai 20% žmogiškųjų išteklių – nuo 7.000 iki 17.000 žmogaus darbo valandų kasmet. Didžiąją dalį investicijų nukreipiame sprendimams IBM Domino ir Microsoft SharePoint platformose vystyti. Kasmet išleidžiame naujas produktų versijas, sukuriame naujas ir tobuliname esamas funkcijas, pageriname našumo, patikimumo, saugumo ir kitas savybes, pritaikome produktus naujoms platformų versijoms bei naujoms technologijoms. Tokiu būdu Klientams užtikriname sprendimų tęstinumą ir naujas galimybes.

SharePoint / VTVP

Nuo 2009 metų intensyviai investuojame į sprendimų kūrimą Microsoft SharePoint platformoje. 2009-2012 metais kartu su KTU įgyvendinome ES struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą „Vidutinių įmonių ir įstaigų skaitmeninio turinio kompleksinio valdymo platforma (VTVP)“ ir sukūrėme SharePoint komponentų rinkinį, įgalinantį lengvai kurti ECM sprendimus ne tik didelėms, bet ir vidutinio dydžio organizacijoms, išlaikant sisteminį požiūrį į įmonės skaitmeninio turinio valdymą. Investicijoms į SharePoint iki šiol esame skyrę 1,15 mln. €.

Kvalifikacija

Savo IT specialistų kompetencijai keliame aukščiausius reikalavimus. Nepaisant to, kad Sekasoft projektų vadovų, programuotojų, sistemų administratorių ir kitų specialistų patirtis vidutiniškai siekia 10 metų, vis tiek nuolat investuojame į specialistų kvalifikaciją – vidutiniškai po 1.300 € kasmet kiekvieno specialisto mokymams. Dalį mokymų finansavo ES struktūriniai fondai. Sekasoft specialistų kvalifikaciją patvirtina turimi tarptautiniai Microsoft, IBM, CompTIA, ISTQB sertifikatai.

Kitos investicijos

Taip pat investuojame į rinkų tyrimus, verslo misijas, tarptautines parodas, naujų idėjų galimybių studijas, ateinančių technologijų įsisavinimą, veiklos efektyvumą, darbo aplinką. Kartu su partneriais ir ES struktūriniais fondais investavome į korporatyvinio turinio paslaugų interneto architektūros, naujos kartos vartotojo sąsajos, paskirstytos debesų sistemos pridėtinės vertės architektūros, realaus laiko kolaboravimo, mobilaus sistemų naudojimo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.

Vertybės

Išskyrėme 6 svarbiausias vertybes, kuriomis vadovaujasi kiekvienas Sekasoft darbuotojas:

  • profesionalumas – labai gerai įgyvendiname tai, ką žinome;
  • kokybė – užtikriname Kliento pasitenkinimą aukšta produktų ir paslaugų kokybe;
  • santykiai ir bendradarbiavimas – kuriame ilgalaikius santykius su Klientais, Darbuotojais ir Partneriais;
  • vientisumas – esame sąžiningi, patikimi, laikomės duoto žodžio;
  • kūrybingumas – įžvelgiame galimybes, dalinamės idėjomis, išnaudojame galimybes kurti;
  • pasitenkinimas darbu – kurdami vertę Klientui jaučiame darbo prasmę ir tuo mėgaujamės.

Scrum

Sprendimų kūrimui ir diegimui pas Klientus naudojame Agile SCRUM metodiką. Ši iteraciniu vystymu grįsta metodika visame Pasaulyje išpopuliarėjo dėl akivaizdžių privalumų:

  • Sistemos „griaučiai“ išbandomi jau po kelių savaičių, Klientui atsiranda realus pojūtis, ko reikia. Toliau sistema vystoma Kliento iš naujo nustatyta kryptimi kelių savaičių iteracijomis – po kiekvienos iteracijos Klientas išbando sistemą ir nustato vystymo kryptį sekančiai iteracijai.
  • Poreikiai neprivalo būti fiksuoti. Kaip dažniausiai ir būna, jie gali kisti projekto eigoje.
  • Efektyviai valdomos investicijos – investuojama nedidelėmis sumomis, o realizuojamas tik pats svarbiausias (atsiperkantis) funkcionalumas.

ISO

Sekasoft produktų kūrimo ir paslaugų teikimo veiklos yra sertifikuotos pagal ISO 9001 kokybės standartą nuo 2006 metų. Mus kasmet audituoja VšĮ „LST Sert“. Vadovaudamiesi standartu, mes užtikriname ir nuolat geriname produktų kūrimą, paslaugų teikimą, verslo plėtrą, įmonės valdymą, planavimą, kontrolę, personalo kvalifikaciją, darbo aplinką, bendradarbiavimą bei kokybės vadybos sistemą.

Sertifikatai

Sekasoft yra suteikti IBM Advanced Business Partner (nuo 1996 metų) ir Microsoft Certified Partner (nuo 1997 metų) sertifikatai. Pas mus dirbantys projektų vadovai, programuotojai, sistemų administratoriai ir kiti specialistai yra savo sričių profesionalai, turintys Microsoft, IBM, CompTIA, ISTQB kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus.

Stipriausi Lietuvoje

Creditinfo nuo 2012 metų kasmet Sekasoft suteikia „Stipriausi Lietuvoje“ sertifikatą, kuris patvirtina, kad Sekasoft patikimumas laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus yra tarp 5% aukščiausią mokumo reitingą turinčių įmonių Lietuvoje. Aukštas mokumo reitingas parodo mažą prognozuojamą tikimybę nevykdyti įsipareigojimų 90 ir daugiau dienų per ateinančius 12 mėnesių.

Apdovanojimai ir padėkos

Visada siekiame išskirtinių rezultatų. Už tai buvome pastebėti ir apdovanojami įvairiais prizais, diplomais, padėkos raštais. Labiausiai didžiuojamės daugkartiniais IBM geriausio partnerio apdovanojimais už išskirtinę kompetenciją, Infobalt steigėjo ir nario apdovanojimu Infobalt 20-mečio proga bei keletu geriausio produkto prizų. Padėkos raštų sulaukėme už inovacijų plėtrą (Lietuvos inovacijų centras), už socialinę atsakomybę (Infobalt), už suteiktą paramą bendruomenei (KTU), už aktyvumą ir iniciatyvas (KPPAR), už paskatą akademinei bendruomenei (KTU).

ISTORIJA

1994

Sekasoft pradėjo savo veiklą

1994

Tapome Infobalt nariais prisidėdami prie asociacijos įkūrimo

1994

Tapome sertifikuota IBM partnerė

1997
1-

Sukurta dokumentų ir procesų valdymo sistema Sekasoft AIS

1997
1-

Tapome sertifikuota
Microsoft partnerė

2006
1-

Įdiegta kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001

2009

Pradėjome savo sprendimų kūrimą ir ant Microsoft SharePoint terpės

2011

Suteiktas
„Stipriausi Lietuvoje“
sertifikatas

2012

Įmonėje pradėta taikyti
Scrum metodika

2012

Suteiktas
„CrefoCert“ mokumo
sertifikatas

2012

Sprendimai pradėti eksportuoti į užsienio rinkas