Jūsų tikslai

Sekasoft dirba, kad Jūsų tikslai būtų įgyvendinti! Pardavimų, veiklos efektyvumo didinimas, strateginių tikslų vykdymas – pasiekime tai kartu!

Didinti veiklos efektyvumą

Organizacija efektyvi yra tik tada, kai visi padaliniai vieningai siekia bendrų įmonės tikslų, vadovai žino jų darbuotojams paskirtas, vykdomas ir įvykdytas užduotis, gali objektyviai įvertinti, ar kiekvienas darbuotojas efektyviai panaudoja savo darbo laiką ir dirba tai, kas svarbiausia. Skaitykite toliau kaip mes galime Jums padėti.

1

pardavimų procesas

Užtikrinti užduočių vykdymą ir atsekamumą

Veiklos organizavimo ir valdymo kontrolės priemonės. Vadovų ir darbuotojų pareigingumo valdymas. Užduočių kūrimas el. laiškų, sutarčių ar bet kokių kitų dokumentų pagrindu. Susijusių užduočių gijos (medžiai), periodinės šabloninės užduotys, prieigos kontrolė, terminų ir įsipareigojimų kontrolė, darbuotojų pareigingumo rodikliai periodinėse ataskaitose.

Procesų standartizacija ir pagreitinimas

Standartizuoti ir pagreitinti procesus

Procedūrų derinimas, tvirtinimas, registravimas ir paskirstymas pagal standarto reikalavimus. Darbo pagal vadybos sistemą užtikrinimas.

Vidinė komunikacija ir bendradarbiavimas

Gerinti vidinę komunikaciją ir bendradarbiavimą

Neatitikčių valdymas ir prevenciniai veiksmai. Procesų matavimas ir vertinimas. Kokybės įrašai. Vadybos sistemos tobulinimo planavimas ir vykdymo kontrolė.

Projektų rizikos ikona

Suvaldyti projektus, sumažinti projektų rizikas

Projekto komandos darbo organizavimas ir valdymas per planinių užduočių (gali būti sinchronizuojamos su Microsoft Project planu), rizikos stebėjimo ir valdymo, iššūkių sprendimo, dokumentacijos rengimo ir kitų užduočių delegavimą ir vykdymo kontrolę bei per procesų kompiuterizavimą.

Darbuotojų veiklos įvertinimas

Įvertinti darbuotojų veiklą

Metinių tikslų iškėlimas Vadovams ir delegavimas pavaldiniams. Metinių tikslų tvirtinimas kiekvienam darbuotojui, taip pat galimos pusmečio korekcijos. Metinių rezultatų ir pasiektų tikslų įvertinimas bei proceso rezultatų analizė.

Darbo našumo didinimas

Padidinti darbo našumą

Naudojant dokumentų rengimo pagal šablonus/formas bei automatizuotų tipinių dokumentų derinimo ir tvirtinimo procedūrų priemones, galima kompiuterizuoti įvairiausius Organizacijos procesus – sprendimo priėmimo, užsakymų tvirtinimo, produktų įvedimo, įkainių keitimo, pasiūlymų derinimo, prašymų tvirtinimo ir t.t. Balsavimo protokolų bei derinimo lydraščių generavimas, veiksmų istorija.

Sprendimų priėmimas

Operatyviai priimti sprendimus

Greitas pirkimo patvirtinimas pagal Organizacijos nustatytą sudėtingą procedūrą, atsižvelgiant į pirkimo tipą, sumą, biudžetą ir pan. Kontroliuojamas visas procesas – būsenos, dalyvių veiksmai, matymo teisės, proceso išsišakojimai. Atskiri proceso etapai pirkimo objekto tikslinimui, konkurso organizavimui, nupirkimo kontrolei.

Valdymo kokybės gerinimas

Gerinti valdymo kokybę

Veiklos organizavimo ir valdymo kontrolės priemonės. Vadovų ir darbuotojų pareigingumo valdymas. Užduočių kūrimas el. laiškų, sutarčių ar bet kokių kitų dokumentų pagrindu. Susijusių užduočių gijos (medžiai), periodinės šabloninės užduotys, prieigos kontrolė, terminų ir įsipareigojimų kontrolė, darbuotojų pareigingumo rodikliai periodinėse ataskaitose.

Kolektyvo branda

Kelti kolektyvo brandą

Atlyginimo, premijos ar motyvacinio priedo nustatymo ar kėlimo tvirtinimas pagal nustatytą procedūrą. Duomenys matomi griežtai tik susijusiems asmenims.

Pasiekti strateginius tikslus

Vieningas ir tikslingas organizacijos valdymas yra vienas iš svarbiausių veiksnių reikalingų pasiekti strateginius tikslus. Teisingas tikslų paskirstymas, laiku pašalinamos kliūtys, vykdymo vertinimas ir gera komunikacija yra kritiškai svarbu tam, kad Jūsų tikslai būtų pasiekti. Skaitykite toliau kaip mes galime Jums padėti.

2

Tikslai

Paskirstyti ir deleguoti tikslus

Vadovams ir darbuotojams keliamų strateginių tikslų valdymas nuo pirminio jų suvedimo iki galutinio įvykdymo. Pasvertas ir įvertintas kiekvieno darbuotojo indėlis strateginių tikslų pasiekime. Deleguotų tikslų hierarchinis medis, delegavimo ir kontrolės procesai.

Kliūtys

Laiku šalinti tikslų vykdymo kliūtis

Vadovams ir darbuotojams keliamų strateginių tikslų valdymas nuo pirminio jų suvedimo iki galutinio įvykdymo.

Komunikacija vadovybėje

Gerinti komunikaciją vadovybėje

Tik vadovybei prieinama erdvė komunikavimui, diskusijoms, bendram kalendoriui. Karštų temų sąrašas, susijusios medžiagos talpinimas, idėjų ir nuomonių dalinimosi priemonės. Informacija gali būti šifruojama. Prieinama išmaniuosiuose įrenginiuose.

Tikslų įvykdymas

Įvertinti tikslų įvykdymą

Metinių rezultatų ir pasiektų tikslų įvertinimas bei proceso rezultatų analizė.

Užtikrinti pardavimus

Norite užtikrinti pardavimo srautą ir procesą, būti garantuoti, kad kliento informacija bus pasiekiama centralizuotai, kiekvienas su pardavimu susijęs žmogus žinos kokie veiksmai jau buvo atlikti? Skaitykite toliau kaip mes galime Jums padėti.

3

pardavimų procesas

Užtikrinti pardavimo srautą ir procesą

Registruojamos visos pardavimo galimybės ir pardavimo veiksmai pagal Organizacijos nustatytą pardavimo procesą (Sales Force Automation). Veiksmų planas ir kalendorius pardavėjui. Pardavėjų darbo kontrolė. Pardavimų analizė.

Klientų aptarnavimas ikona

Gerinti klientų aptarnavimo kokybę

Centralizuotai registruojami Klientų prašymai ir skundai, kurie perduodami spręsti pagal Organizacijos nustatytą procedūrą. Atsiliepimai, gauti iš įmonės internetinių puslapių, iš HelpDesk sistemų, iš bendrų el. pašto adresų registruojami automatiškai. Atsiliepimų išsprendimo efektyvumo analizės galimybės.

Komunikacija su klientais

Gerinti komunikaciją su klientais

Registruojami pasirinkti gauti iš kliento bei išsiunčiami el. laiškai bei kiti bendradarbiavimo įvykiai. Registruoti įrašai saugomi centralizuotai ir pateikiami kliento, pardavimo ar projekto kampu. Informacijos nepertekliškumo ir konfidencialumo tikslais, informacija prieinama tik nustatytiems darbuotojams.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: