DVS logo
Dokumentų, procesų ir informacijos valdymo sistema efektyviam organizacijos valdymui
Dokumentų valdymo sistema - Sekasoft
Play Video
pranešimo ikona - DVS

AIS Online - dokumentų ir procesų valdymo sistema debesyje efektyviam organizacijos valdymui

AIS Online padės Jūsų darbuotojams greičiau ir efektyviau atlikti kasdienius darbus. Naudojant dokumentų valdymo sistemą debesyje, įgyvendinsite modernios darbo kultūros koncepciją, pagal kurią taupysite popierių, darbo laiką bei skaitmenizuosite valdymo procesus.

Su DVS Online ne tik visi dokumentai taps elektroniniai, o procesai automatizuoti, bet taip pat reikšmingai pagerinsite personalo valdymą su integruotu Intraneto ir kitais sprendimais. Dokumentus nuo šiol pasirašinėsite tik sistemoje integruotu kvalifikuotu arba pažangiuoju elektroniniu parašu.

Kadangi dokumentų valdymo sistema veikia debesyje, AIS pasieksite bet kada ir iš bet kur, kompiuteriu ar telefonu, visada naudositės naujausia versija. Mes pasirūpinsime AIS darbingumu ir aukščiausiu duomenų saugumu.

0
Diegimo kaštai
0
Infrastruktūros kaštai
0 %
Rizika, adaptuojant sistemą

Automatizuoti procesai

Sutarčių derinimas
Dokumentų el. pasirašymas
Sąskaitų tvirtinimas
Darbuotojų prašymai
Supažindinimas su dokumentais

Elektroniniai dokumentai

Sutartys
Sąskaitos
Veiklos dokumentai
Tvarkomieji dokumentai
Korespondencija
Personalo dokumentai
Įsakymai

Personalo valdymas

Prašymai
Pavadavimo procesai
Komandiruotės
Įdarbinimo procesai
Darbuotojų pavadavimai
Kvalifikacijos

DVS Online logo

Intranetas

Naujienos
Apklausos
Skelbimai
Diskusijos
Organizacijos kalendorius
Darbuotojų buvimo vieta
Vadovo mintys (tweets)
Turinio valdymo sistema
Kudos sistema

Skaitmeninė informacija

Organizacinė struktūra
El. laiškų registravimas
Pardavimų medžiaga
Kontaktai

Veiklos užduotys

Vykdymo kontrolė
Ataskaitos
Periodinės užduotys
Užduočių gijos
Šablonai

Dokumentų pasirašymas el. parašu

Bendradarbiaudama su didžiausiu el. parašu paremtų sprendimų teikėju Baltijos šalyse ir Islandijoje „Dokobit by Signicat”, Sekasoft klientams suteikia patogius el. pasirašymo įrankius įgyvendinti pilną elektroninių dokumentų gyvavimo ciklą tiesiogiai DVS sistemoje – nuo sukūrimo iki pasirašymo.

Į AIS integruoti „Dokobit” el. pasirašymo sprendimai suteikia sklandžią „eIDAS” reglamentą atitinkančią pasirašymo patirtį. Galėsite pasirašyti ir tarptautinius dokumentų formatus (PDF ir ASiC-E), ir Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje standartizuotus formatus (ADoc, BDoc, EDoc) kvalifikuotais, pažangiaisiais ir paprastaisiais el. parašais. Be to, „Dokobit” naudojamos kvalifikuotos laiko žymos užtikrins saugumą ir užkirs kelią dokumentų pasirašymo laiko klastojimui, taip pat turėsite galimybę užtikrinti ilgalaikį kvalifikuotų elektroninių parašų galiojimą.

Duomenų saugumas

Darbingumo užtikrinimas

Jokių pradinių investicijų

Plačiausios rinkoje panaudojimo galimybės

Visada naujausia versija

Kompiuteryje ir telefone

AIS Online sistema tinkama įvairaus dydžio, visų sektorių organizacijoms (žr. pavyzdžius).
Sistemos komplektaciją pasirinkite pagal Jūsų poreikius iš siūlomų planų bei papildomų priedų:

 

Pažymėkite naudotojų skaičių
Jei turite daug nekompiuterizuotų darbuotojų, galite ir juos prijungti ribotam Sistemos naudojimui per mobilų telefoną ar bendrus kompiuterius. Daugiau informacijos: https://www.sekasoft.com/produktai/ais-dvs/ais-savitarna/
 • Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistema

€8naudotojui/mėn.
Susisiekite
 • Dokumentų valdymas
 • Procesų valdymas
 • Užduočių valdymas
 • Konfigūravimo savitarna
Populiaru

Dokumentų ir procesų valdymo sistema

€10naudotojui/mėn.
Susisiekite
 • Dokumentų valdymas
 • Procesų valdymas
 • Užduočių valdymas
 • Intranetas
 • Konfigūravimo savitarna
 • Konsultacijos

Organizacijos valdymo sistema

€12naudotojui/mėn.
Susisiekite
Programinė įranga kaip paslauga
Kaip užsisakyti?

Kreipkitės į Sekasoft ir mes pateiksime pasirašymui AIS paslaugos sutartį. Pasirašius sutartį, nedelsiant atliksime techninį diegimą, po kurio Sistema iškart galės pradėti naudotis Jūsų užsakytas naudotojų skaičius.

Sistemos įsisavinimas

Jokio sudėtingo diegimo projekto! Sistema bus iškart paruošta naudojimui pagal pasirinkto plano tipinę konfigūraciją, o naudotojai nesudėtingai susiorientuos Sistemoje. Mes būtinai Jums patarsime Sistemos įsisavinimo ir pasiruošimo naudojimui Jūsų organizacijos veikloje klausimais. Papildomai galėsite užsisakyti projektą "Organizacijos pasiruošimas naudojimui" - dedikuotas projekto vadovas, Sistemos konfigūravimas pagal Jūsų specifiką, naudotojų sąrašo ir jų prisijungimo duomenų sinchronizavimas su Active Directory, pradinių duomenų importavimas / įvedimas, naudotojų mokymai, pagalba įvedant Sistemą į eksploataciją.

Darbingumo užtikrinimas

Užtikrinsime Sistemos prieinamumą ir darbingumą 99,5% laiko, taisysime programinės įrangos klaidas. Kartą paroje darysime Sistemos ir duomenų rezervinę kopiją bei saugosime 7 paskutines rezervines kopijas. Esant poreikiui, galėsite užsisakyti duomenų atstatymą iš rezervinių kopijų.

Visada naujausia sistemos versija

Kasmet atnaujinsime Sistemą į naujausią versiją. Naujose versijose savo iniciatyva ir grafiku įtraukiame išplėstą funkcionalumą, atitiktį pasikeitusiems reikalavimams, padidintą našumą, ištaisytas klaidas, pakeistą dizainą, patobulintą naudotojo sąsają, pagerintą naudotojo patirtį, patobulintas kitas Sistemos savybes ir pan.

Duomenims skirta talpa
330GB SSD330GB SSD420GB SSD
Duomenų sauga

Užtikrinsime visų lygių duomenų saugą, apsaugą nuo atsitiktinio duomenų praradimo, apsaugą nuo įsilaužimų ir atakų, fizinę duomenų centro apsaugą. Nėra jokios prieigos prie duomenų centro ar Sistemos, išskyrus prieiga prie Sistemos naudotojo sąsajos - tokią prieigą turės tik autentikuoti Sistemos naudotojai. Sistemoje duomenys yra šifruoti ir perskaitomi tik su Sistemos naudotojais.

Naudotojų skaičiaus padidinimas ar sumažinimas

Galėsite savo pageidavimu kreipdamiesi į Sekasoft keisti Sistemos naudotojų skaičių - padidinti bet kuriuo metu, o sumažinti vieną kartą per mėnesį.

Papildomi užsakymai

Galėsite kreiptis į Sekasoft, kad užsisakyti didesnę diskinę vietą, užsisakyti Sistemos priežiūros paslaugas (konsultacijos, administravimas, konfigūravimas, sutrikimų pasekmių šalinimas, duomenų atstatymas iš rezervinių kopijų ir pan.), užsisakyti Sistemos vystymo paslaugas (programiniai pakeitimai, papildymai ir patobulinimai, integracija su kitomis sistemomis, duomenų sinchronizavimas, importavimas, eksportavimas ir pan.).

Sistemos kaina ir apmokėjimas

Sistemos naudojimo kaina yra nustatoma pagal tuo metu galiojantį Sekasoft kainininką - kiekvienam naudotojui kiekvienam kalendoriniam mėnesiui. Siekiame nekeisti kainų, išskyrus objektyvius rinkos pokyčius. Į kainą nėra įskaičiuota pasirašymo kvalifikuotais elektroniniais parašais paslauga - Jūs galite šią paslaugą užsisakyti iš UAB „Dokobit“, www.dokobit.com. Kainas visur nurodome be PVM, o PVM pridedame sąskaitos išrašymo dieną. Sąskaitą apmokėjimui atsiųsime el. paštu kiekvieno mėnesio pradžioje už to mėnesio Sistemos naudojimą bei už Jūsų papildomai užsakytas paslaugas, jei tokių buvo. Sąskaitas turėsite apmokėti per 14 dienų.

Kaip atsisakyti paslaugos?

Jokių įsipareigojimų! Galite bet kuriuo metu informuoti Sekasoft apie Jūsų norą nebesinaudoti Sistema. Tokiu atveju Paslauga bei Sistemos prieiga Jums bus nutraukta nuo sekančio kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Sutartys
Skaitmeninė informacija
Pirkimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Pardavimo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Darbo sutartys, pakeitimai ir papildymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Sutarčių vykdymo dokumentai - aktai
Automatizuoti procesai
Sutarčių derinimas

Sutartis perduodama derinti 1-2 nurodytiems darbuotojams. Po suderinimo sutartis grįžta iniciatoriui.

* yra galimybė papildyti/pakeisti derinimo seką.

Išorinių asmenų el. pasirašymas (integruotas sistemoje)
Specializuotos funkcijos
Sutarčių atsakingi asmenys, būsenos, terminai, priminimai
Integracija su Verslo valdymo sistema - sutarčių biudžeto informacijos mainai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sąskaitos
Skaitmeninė informacija
Pirkimo sąskaitos
Pardavimo sąskaitos
Automatizuoti procesai
Pirkimo sąskaitų tvirtinimas

Gautas sąskaitos dokumentas perduodamas tvirtinti vienam* nurodytam darbuotojui. Po patvirtinimo sąskaitos dokumentas automatiškai užregistruojamas ir perduodamas buhalterijai.

Pardavimo sąskaitų tvirtinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neapmokėtų sąskaitų kontrolė
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Specializuotos funkcijos
API - priimti ir užregistruoti sąskaitas iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų sąskaitų automatinis užregistravimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Integracija su Verslo valdymo sistema - patvirtintų sąskaitų, apmokėtų sumų ir kiti informacijos mainai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Skenuotų sąskaitų atpažinimas (OCR)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Kompleksinis sąskaitų tvirtinimas pagal sąskaitos eilutes, kaštų centrus ir biudžeto eilutes
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Korespondencija
Skaitmeninė informacija
Gauti raštai
Išsiųsti raštai
Automatizuoti procesai
Gavimas iš E-pristatymo sistemos
Gautų raštų vykdymo kontrolė
Siunčiamų raštų derinimas

Parengtas raštas perduodamas derinti 1-2 nurodytiems darbuotojams. Po suderinimo raštas grįžta iniciatoriui.

* yra galimybė papildyti/pakeisti derinimo seką.

Išsiuntimas per E-pristatymo sistemą
Rezoliucijų kontrolė
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Specializuotos funkcijos
El. paštu gautų raštų automatinis įkėlimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Skenuotų raštų automatinis įkėlimas

Kai skeneris atsiunčia el. paštu.

Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Išsiųstų raštų ataskaita Lietuvos paštui
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Tvarkomieji dokumentai
Skaitmeninė informacija
Reglamentiniai dokumentai - įstatai, tvarkos, instrukcijos, dokumentų šablonai, pareiginiai nuostatai, kokybės procedūros
Nurodomieji dokumentai - įsakymai, susirinkimų protokolai, valdybos nutarimai, įgaliojimai
Automatizuoti procesai
Susipažinimo kontrolė
Reglamentinių dokumentų tvirtinimas

Parengtas reglamentinis dokumentas perduodamas tvirtinti 1-2 nurodytiems darbuotojams. Po patvirtinimo reglamentinis dokumentas automatiškai užregistruojamas, o iniciatorius gali inicijuoti supažindinimą.

* yra galimybė papildyti/pakeisti tvirtinimo seką.

Nurodomųjų dokumentų tvirtinimas ir el. pasirašymas

Parengtas nurodomasis dokumentas perduodamas tvirtinti 1-2 nurodytiems darbuotojams. Po patvirtinimo nurodomasis dokumentas automatiškai užregistruojamas, o iniciatorius gali inicijuoti supažindinimą.

* yra galimybė papildyti/pakeisti tvirtinimo seką.

Nurodomųjų dokumentų vykdymo kontrolė
Valdybos nutarimų el. balsavimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Specializuotos funkcijos
Reglamentinių dokumentų versijų galiojimo valdymas
Organizacinė struktūra
Skaitmeninė informacija
Darbuotojai
Padaliniai ir jų hierarchija
Darbuotojų grupės (komandos)
Pavadavimai
Automatizuoti procesai
Automatinis pavadavimo užregistravimas po patvirtinimo
Prieigos suteikimas pagal galiojančius pavadavimus
Specializuotos funkcijos
Visos informacijos sistemoje priėjimas darbuotojo kampu
Vieningas prisijungimas Single Sign On (su Active Directory)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Kontaktinė informacija
Skaitmeninė informacija
Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Valstybinės institucijos
Kitos organizacijos
Organizacijų atstovų kontaktai
Specializuotos funkcijos
Visos informacijos sistemoje priėjimas kontakto kampu
Kontaktinės informacijos sinchronizavimas su Verslo valdymo sistema ir/ar CRM
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Personalo dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Skaitmeninė informacija
Kvalifikacijos dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Atostogų prašymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Komandiruotės
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti darbuotojų prašymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti personalo dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Automatizuoti procesai
Atostogų prašymų tvirtinimas

Atostogų prašymas perduodamas tvirtinti personalo skyriui ir darbuotojo tiesioginiam vadovui, taip pat pavaduojančiam asmeniui, jei toks nurodomas. Po patvirtinimo atostogų prašymas automatiškai užregistruojamas ir perduodamas personalo skyriui bei buhalterijai. Taip pat automatiškai užregistruojamas pavadavimas, jei buvo nurodytas pavaduotojas.

* yra galimybė papildyti/pakeisti tvirtinimo seką.

Papildomo laisvadienio prašymų tvirtinimas

Prašymas perduodamas tvirtinti personalo skyriui ir darbuotojo tiesioginiam vadovui, taip pat pavaduojančiam asmeniui, jei toks nurodomas. Po patvirtinimo laisvadienio prašymas automatiškai užregistruojamas ir perduodamas personalo skyriui bei buhalterijai. Taip pat automatiškai užregistruojamas pavadavimas, jei buvo nurodytas pavaduotojas.

* yra galimybė papildyti/pakeisti tvirtinimo seką.

Komandiruočių tvirtinimas

Komandiruotės paraiška perduodama tvirtinti darbuotojo tiesioginiam vadovui. Po patvirtinimo klomandiruotės paraiška automatiškai užregistruojama ir perduodamas personalo skyriui bei buhalterijai.

* yra galimybė papildyti/pakeisti tvirtinimo seką.

Nemokamų atostogų prašymo tvirtinimas
NPD prašymas
Priėmimo į darbą formos tvirtinimas
Atleidimo prašymų tvirtinimas
Kiti personalo procesai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Specializuotos funkcijos
Integracija su Personalo sistema - atostogų likučių informacijos gavimas, informacijos perdavimas darbo laiko apskaitai ir kiti informacijos mainai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Klientų dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Skaitmeninė informacija
Užklausos
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Pasiūlymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Užsakymai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Atsiliepimai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti Klientų dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Automatizuoti procesai
Atsiliepimų vykdymo kontrolė

Galimybė atsiliepimo pagrindu kurti užduotį ir kontroliuoti jos vykdymą.

Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Pasiūlymų derinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Užsakymų tvirtinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti procesai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Ateityje - Užsakymų valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Ateityje - Klientų atsiliepimų valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Specializuotos funkcijos
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Veiklos dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Skaitmeninė informacija

Išnaudokite DVS funkcionalumą įvairiems veiklos dokumentams:

 1. Užregistruokite dokumentus oficialiame dokumentų registre, kad dokumentai būtų suklasifikuoti, prieinami tik susijusiems kolegoms, kad galėtumėte lengvai surasti ir dalintis.
 2. Galimybė automatiškai įkelti dokumentus iš kitų sistemų per API.
 3. Galimybė dokumentus pasirašyti el. parašu, perduoti vidiniam tvirtinimui, paskirti užduotį, užsidėti priminimą, išsiųsti į išorę ir pan.
 4. Galimybė atskiriems dokumentams sukurti specifines formas su Jums reikiamais rekvizitais.

žr. daugiau prie "Bendrosios sistemos galimybės"

Veiklos sprendimai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Veiklos planai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Veiklos ataskaitos
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Rinkodaros ir komunikacijos medžiaga
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Pardavimų medžiaga
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Produktų dokumentacija
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Gamybos dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Logistikos dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Projektų dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Dokumentai iš Partnerių
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Pirkimų dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
IT dokumentacija
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Finansiniai dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Juridiniai dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kokybės dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Audito dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Turto dokumentacija
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Ūkio reikalų dokumentacija
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Darbų saugos dokumentacija
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti veiklos dokumentai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Automatizuoti procesai
Veiklos sprendimų priėmimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Veiklos planų derinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Veiklos ataskaitų tvirtinimas
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kiti veiklos procesai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Specializuotos funkcijos
API - priimti ir užregistruoti dokumentus iš kitų IT sistemų
El. paštu atsiųstų dokumentų automatinis užregistravimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Veiklos užduotys
Skaitmeninė informacija
Užduotys
Užduočių ataskaitos
Automatizuoti procesai
Užduoties paskirstymas keliems vykdytojams
Užduoties kuratoriaus skyrimas
Užduočių terminų kontrolė
Užduoties įvykdymo tvirtinimas
Automatinis periodinių užduočių kūrimas
Automatinis užduočių kūrimas pagal įvykius sistemoje
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Specializuotos funkcijos
Užduoties išskirstymas į smulkesnes užduotis
Užduočių šablonai
Ateityje - API - kurti ir valdyti užduotis
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Intranetas
Skaitmeninė informacija
Informacija apie organizaciją
Naujienos
Aktualios nuorodos
Aktuali informacija
Įvairus vidinis turinys (TVS)
Darbuotojų buvimo vieta
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Organizacijos kalendorius
Gimtadieniai
Vadovo mintys (tweets)
Dienos klausimai
Nuotraukų galerijos
Diskusijos
Skelbimai
Ateityje - Komandos socialinis srautas (uždara Facebook grupė)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Automatizuoti procesai
Turinio suderinimas prieš publikuojant
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Ateityje - Automatinis naujienų generavimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Specializuotos funkcijos
Intraneto pradinis puslapis
Atgalinis ryšys (like, comment)
Turinio valdymo sistema
Kudos sistema
Ateityje - API - talpinti informacijai Intranete iš kitų IT sistemų
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Ateityje - Intraneto srautas telefone
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Bendrosios sistemos galimybės
Informacijos valdymas
Dokumentacijos planas
Automatinis numeravimas pagal šablonus
Išmanus prieigos valdymas
Darbas su failais
Panašaus įrašo kūrimas
Komentavimas ir informavimas
Dokumentų el. pasirašymas
Procesai / darbų sekos
Užduotys
Priminimai
Įvairi paieška ir filtravimas
Ataskaitų formavimas
Konvertavimas į HTML / PDF
Informacijos susiejimas
Veiksmų atsekamumas (žurnalas)
Apribotas šalinimas
Archyvavimas
Informacija pasiekiamumas
Pradinis langas - koncentruota pagrindinė aktuali informacija
Mano sritis - aktuali informacija asmeniniu kampu
Išsamus meniu - rasti ir pasiekti bet kurią informaciją
Išmanusis telefonas
El. paštu gaunamos žinutės
Savitarnos sritis - supaprastinta retiems naudotojams

Retiems naudotojams supaprastintoje sąsajoje pasiekiamas ribotas funkcionalumas:

- Savitarnos sritis procesams inicijuoti (atostogų prašymas, komandiruotės paraiška)

- Asmeninė informacija

- Susipažinimas su tvarkomaisiais dokumentais

- Darbuotojų sąrašas ir kontaktai

- Informacija apie organizaciją

- Intraneto pradinis puslapis

Konfigūravimo galimybės
Formos ir laukai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Informacijos sąrašai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Procesai / darbų sekos
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Ataskaitų formavimo šablonai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Meniu struktūra
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Intraneto turinys
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Kitos galimybės
Sistemos naudojimo statistika
Kelių lygių autentifikavimas (MFA)

Kelių lygių autentifikavimas (MFA) suteikia prisijungimo procesui apsaugos sluoksnį. Pasiekdami sistemą, vartotojai pateikia papildomą tapatybės patvirtinimą.

Internetinių programų ugniasienė (WAF)

WAF sistema kontroliuoja užklausų atitiktį standartams, nustatytiems reikalavimams, stebi bandymus įsilaužti, bandymus siųsti virusus, įkelti kenksmingus programinius kodus. WAF – tarpinė kontroliuojanti sistema tarp naudotojų ir internetu paslaugas teikiančių sistemų.

Užduočių vykdymo statistika
Informacijos prieigos auditas
Sistemos API
Trigeriai ir automatiškai inicijuojami įvykiai
Galimybė užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Įvairūs išplėtimo sprendimai
El. laiškų automatinis registravimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Dokumentų archyvas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Dokumentų šalinimas (BDAR)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Instrukcijų ir tvarkų valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Incidentų ir neatititkčių valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Pardavimo galimybių valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Pirkimų valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Projektų krepšelis
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Turto/inventoriaus valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Darbuotojų apklausų ir egzaminavimo sprendimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Darbuotojų veiklos vertinimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Buvimo vietos fiksavimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Motyvacinė sistema
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sutikimų valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Laboratorijos valdymas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Ateityje - Vidinis HelpDesk
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Papildomos paslaugos
Organizacijos pasiruošimas naudojimui

Dedikuotas projekto vadovas. Sistemos konfigūravimas pagal Jūsų specifiką, naudotojų sąrašo ir jų prisijungimo duomenų sinchronizavimas su Active Directory, pradinių duomenų importavimas / įvedimas, naudotojų mokymai, pagalba įvedant Sistemą į eksploataciją.

Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sistemos išplėtimas konfigūravimo būdu

Panaudokite Sistemą labai įvairiems organizacijos dokumentams ir procesams. Dažnu atveju tam užtenka plačių Sistemos konfigūravimo galimybių. Konfigūruoti galite arba patys (išskyrus pirmąjį planą), arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft.

Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Neįtraukta, tačiau galite susikonfigūruoti patys, arba užsakyti konfigūravimą iš Sekasoft
Integracija su kitomis IT sistemomis

Integracija galima su apskaitos sistemomis: Rivilė, Navision, Axapta, Agnum ir kt.

Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Duomenų sinchronizavimas, importavimas ir eksportavimas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sistemos priežiūra (konsultacijos, administravimas, sutrikimų pasekmių šalinimas, duomenų atstatymas iš rezervinių kopijų ir pan.)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Sistemos vystymas (nauji sprendimai, programiniai pakeitimai, papildymai, patobulinimai ir pan.)
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai
Jūsų Branding dizainas
Neįtraukta, tačiau galite užsakyti papildomai

Jei domina kaina ar sistemos pristatymas, prašome užpildyti šią formą ir mes susisieksime su Jumis:

Jei domina kaina ar sistemos pristatymas, prašome užpildyti šią formą ir mes susisieksime su Jumis:

Jei domina kaina ar sistemos pristatymas, prašome užpildyti šią formą ir mes susisieksime su Jumis:

Jei domina kaina ar sistemos pristatymas, prašome užpildyti šią formą ir mes susisieksime su Jumis:

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: