SPRENDIMAI

CRM ikona

Užtikrinsite kokybiškus santykius su Klientais. Matysite visą su Klientu susijusią informaciją centralizuotai, to pasekoje kiekvienas, su pardavimu susijęs darbuotojas, žinos kokie veiksmai jau buvo atlikti. Turėsite visą bendravimo istoriją vienoje vietoje, greičiau reaguosite į Klientų poreikius. Sumažinsite problemų sprendimų trukmę ir padidinsite Klientų pasitikėjimą.

organizacijos valdymas - ikona

Pagerinsite darbų rezultatyvumą, visoms užduotims suteikdami aiškius terminus ir atsakomybes. Paskirtas užduotis matysite centralizuotai, bus paprasta sekti užduočių būsenas, kontroliuoti terminus. Eliminuosite pasikartojančias ir šablonines užduotis bei kasdieninius veiksmus. Metinius ir mėnesinius tikslus paprastai išskaidysite į smulkesnes užduotis pagal atsakomybes.

žinių valdymas ikona

Operatyviai supažindinsite darbuotojus su naujais jiems aktualiais dokumentais ar naujomis jų versijomis. Kontroliuosite, ar dokumentai buvo perskaityti. Patogiai ir vienoje vietoje talpinsite procedūrų, instrukcijų, reglamentų, formų ir kitų organizacinių dokumentų registrą.

Kokybė

Kontroliuosite visus procesus, darančius įtaką kokybės valdymui, vienoje sistemoje. Valdysite neatitiktis ir jų prevencinius veiksmus, turėsite įrankius procesų matavimui, vertinimui ir tobulinimui.

procesų valdymas ikona

Efektyviai valdysite sutarčių, personalo, projektų, pirkimų ir kitus procesus. Nors ir reikalinga šias užduotis valdyti kiekvienoje organizacijoje, tačiau nebūtina prie jų bereikalingai užtrukti, kuomet turite galimybę tai atlikti žymiai greičiau ir sklandžiau, paliekant daugiau laiko problemų arba strateginių sprendimų priėmimui, kuriančių vertę Jūsų organizacijai.

kita ikona

Palengvinsite personalo valdymą automatizuodami ir standartizuodami pasikartojančius procesus. Metinių tikslų iškėlimas ir vertinimas, personalo prašymų ir ataskaitų tvirtinimas, komandiruočių valdymas, registracijos į mokymus, darbuotojų informavimo, vidinės komunikacijos ir kiti procesai bus vykdomi elektroninėje erdvėje, sutaupant laiko ir kaštų organizacijai.

projektų valdymas ikona

Pagerinsite projektų valdymo kokybę naudodami sistemą, kuri suteiks projekto komandai prieigą prie projekto informacijos, užduočių bei priemones susijusiems procesams valdyti. Taip užtikrindami, kad projekto komanda naudojasi tik naujausia projekto dokumentacija ir visi yra centralizuotai informuoti apie jos pakitimus.

Komunikacijos valdymas

Neprarasite Klientų ir Partnerių dėl netinkamo komunikacijos valdymo. Lengvai ir greitai gautą ir siunčiamą korespondenciją priskirsite atsakingiems asmenims, deleguosite jiems susijusias užduotis.

informacijos valdymas

Nepasimesite tarp esamų ir potencialių Klientų, Partnerių ir Tiekėjų, neprarasite kontaktų darbuotojams keičiantis. Naudosite centralizuotą kontaktų bazę, klasifikuosite Klientus jums patogiausiu būdu, bendrai kaupsite kontaktinę informaciją ir bendradarbiavimo istoriją, kur greitai ir patogiai rasite su kontaktais susijusias sutartis, raštus, paskirtas užduotis. Tapsite mobilesni ir padidinsite procesų greitį, kadangi visą informaciją pasiekite išmaniuosiuose įrenginiuose.

dokumento valdymas

Nebegaišite laiko ieškodami dokumentų milžiniškuose registruose. Pasieksite visus Jums reikalingus dokumentus keliais mygtuko paspaudimais, nepakilę iš savo darbo vietos ar telefono ekrane. Rasite informaciją reikalingu kampu, pvz.: visa Kliento informacija arba visa Darbuotojo informacija. Dokumentus kursite naudojant šablonus, o suderinimą ir patvirtinimą įvykdysite keliais mygtykų paspaudimais!

sutarčių valdymas

Būsite garantuoti, kad sutartys rengiamos organizacijos nustatytose formose, nepasimetant tarp krūvos versijų ir redagavimų. Sutarčių derinimas su reikiamais darbuotojais, vadovais, juristais vyks pagal nustatytą procedūrą. Sistema padės už sutartis ir pirkimus atsakingiems darbuotojams nepradelsti galiojimo terminų, apmokėjimo sąlygų. Tvirtinti sutartis ir pirkimus turėsite galimybę tiesiai sistemoje, naudojant elektroninį parašą!

personalo valdymas ikona

Paslaugos

Programinės įrangos kūrimas pagal individualius užsakymus, infrastruktūros priežiūra, diegimas, konfigūravimas ir kitos susijusios paslaugos.

KODĖL SEKASOFT SPRENDIMAI YRA TEISINGAS PASIRINKIMAS?

Kurdami sprendimus mes numatome, kaip jie bus naudojami realiomis sąlygomis, todėl sprendimai yra lengvai įsisavinami ir priimami naudotojų. Tam įgyvendinti pasitelkiame per 25 metus įgytą taikomųjų sprendimų verslui kūrimo patirtį.