NAUDOS

Informacijos ir situacijos valdymas

Visuminis informacijos turėjimas, valdymas ir atsekamumas mažina veiklos riziką, didina veiklos kokybę, padeda užtikrinti konkurencingumą.

Vidinės komunikacijos užtikrinimas

Žinių kaupimas ir sklaida bei procesų automatizavimas žymiai supaprastina naujų darbuotojų integraciją, taip pat sumažina darbuotojų kaitos įtaką.

Mažesni vėlavimai

Standartizuoti ir optimizuoti procesai užtikrina aukštesnę kokybę bei didesnį greitį, taupo darbuotojų darbo laiką, o vadovams duoda „ramią galvą“.

Valdymo objektyvumas

Sprendimai priimami laiku ir remiantis objektyvia informacija.

Kolektyvo branda

Objektyvus ir skaidrus organizacijos valdymas bei atgalinio ryšio (angl. Feedback) tarp vadovų ir darbuotojų užtikrinimas papildomai motyvuoja ir įgalina darbuotojus, kelia kolektyvo brandą.

Geresnis bendradarbiavimas

Atsisakius daugybės popierinių dokumentų nebereikia jų spausdinti, nešioti tarp kabinetų, o dar svarbiau, nereikia spintų ir archyvų saugojimui. Dokumentai gali būti pasirašyti el. parašu.

Aukštesnis rezultatyvumas

Procesų ir užduočių atsekamumas objektyviai parodo „butelio kakliukus“, padidina darbuotojų savikontrolę, vadovams leidžia sumažinti kontrolės lygį ir tam skiriamą laiką, supaprastina auditus.