Naudos

Siekiantiems efektyvaus valdymo, Sekasoft gali pasiūlyti inovatyvius informacijos valdymo metodus. Susisiekite su mumis dabar ir džiaukitės rezultatais!
0 %
Mažesni organizacijos valdymo kaštai
0 x
Greitesni veiklos procesai
0 %
Informacijos ir situacijos valdymas realiu laiku
0 x
Mažesni užduočių ir projektų vėlavimai
0 x
Greitesnė informacijos paieška

Valdymo
objektyvumas

procesų skaidrumas suteikia galimybę įgyvendinti neakivaizdinę darbų eigos kontrolę, laiku suformuoti aiškias atsakomybes ir paskirstyti užduotis, bei matyti visuminę informaciją bei „butelio kakliukus“ sprendimų priėmimui.

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

visa bendradarbiavimo istorija kaupiama projektų, Klientų ir darbuotojų kampu. Tai suteikia galimybę lengvai atsekti ir surinkti visą naujiems darbuotojams perduoti reikalingą informaciją.

Procesų
skaidrumas

informacijos atsekamumas, aiškios atsakomybės, ataskaitos, standartizuoti veiklos procesai, aiškios darbų sekos, prieigos teisių valdymas, dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesų automatizavimas, darbuotojų atsakomybių automatizavimas ir valdymas.

Patogesnis darbas

dokumentų valdymas ir procesų automatizavimas palengvina dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo veiksmus taip pat sumažina žmogiškojo faktoriaus klaidų.

Geresnis bendradarbiavimas

patogios priemonės informacijos sklaidai padidina darbuotojų įsitraukimą, interaktyvią komunikaciją ir produktyvumą.

Atitikimas reikalavimams

dokumentų valdymas atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo ir GDPR taisykles.

Kokybė

didesnis efektyvumas ir procesų greitis pagerina klientų aptarnavimą ir didina jų pasitenkinimą, visa tai suteikia galimybes pagerinti veiklos kokybę.

Informacijos saugumas

dokumentų ir procesų valdymo sprendimai sukurti, naudojant aukščiausius saugumo standartus atitinkančias technologijas.

Pažangios technologijos

Sekasoft sprendimai kuriami ant rinkos lyderiais pripažintų platformų.

Integracijos

plačios galimybės įvairių integracijų su verslo valdymo (ERP), personalo valdymo (HRM), darbo užmokesčio (Payroll), dokumentų skaitmeninimo (OCR) ir kt. sistemomis.

Lankstumas

sprendimai pritaikomi prie individualių Kliento poreikių ir atsižvelgiant į kiekvieno veiklos procesų bei organizacinės struktūros specifiką.

Vientisumas

sistema sukuriama ir integruojama į įmonės veiklą taip, jog ji tampa pagrindiniu darbalaukio langu (darbas vieno langelio principu). Informacijos centralizavimas suteikia daugiau galimybių dirbti nuotoliniu būdu, naudojantis išmaniaisiais įrenginiais.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: