Dokumentų valdymas (DVS)

Dokumentų valdymo sistema (DVS) – tai sistema, skirta stebėti, saugoti bei valdyti darbą su dokumentais organizacijoje. DVS sistema suteikia galimybes efektyviau ir patogiau dirbti su organizacijos elektroniniais dokumentais, atsisakant popierinių.
Elektroninių dokumentų valdymo sistema (DVS) tai tik pokyčių pradžia, didžiausią naudą teikia su el. dokumentais susijusių procesų automatizavimas. Dokumentų valdymo sistemos funkcionalumas suteikia galimybę rengti, derinti, tvirtinti, centralizuotai registruoti bei saugoti dokumentus. Tai taip pat padeda juos rasti, persiųsti kitiems organizacijos darbuotojams, valdyti prieigą, registruoti ir kaupti su dokumentais atliktų veiksmų istoriją, susieti dokumentus tarpusavyje, nustatyti bei gauti priminimus apie dokumentus ar su jais susijusius svarbius įvykius. Pasikliaukite laiko patikrintų „Sekasoft“ dokumentų valdymo sistemų galimybėmis ir perkelkite savo rūpesčius ant mūsų pečių.

Dokumento
rengimas

Dokumentai rengiami pagal iš anksto numatytus šablonus, kurių pagalba paprasčiau ir greičiau užpildomos dokumentų formos. Be to, rengiamą dokumentą nuorodomis galima susieti su kitais reikšmingais dokumentais.

Dokumento
derinimas/tvirtinimas

Derinant ir tvirtinant dokumentus galima matyti jų būseną, terminus bei kontroliuoti dokumento derinimo, tvirtinimo sekos dalyvių atliktus veiksmus. Procesai aprašomi per organizacinės struktūros, pavaldumo, pareigų ir rolių prizmę, todėl jų neveikia personalo kaita. Dokumentų derinimo procese atsižvelgiama į darbuotojų atostogas, ligas ar kitas nedarbingumo priežastis – tam naudojamos pavadavimų funkcijos.

Elektroninių dokumentų sudarymas ir pasirašymas

Dokumento tvirtinimo procese kuriami elektroniniai dokumentai. Jų patvirtinimui (pasirašymui) naudojami kvalifikuoti arba sistemoje sukonfigūruoti nekvalifikuoti (pažangieji) parašai.

Dokumento versijavimas

Patogesniam darbui su dokumentais labai svarbu matyti kas redagavo dokumentą, kokie pakeitimai atlikti, taip pat kuri versija yra paskutinė. Dokumentų valdymo sistemos pagalba kuriant naujus dokumentus, saugomos ir senos to pačio dokumento versijos, sekama versijavimo istorija.

Dokumento registravimas

Dokumentų valdymo sistema palengvina ir ypač atsakingą etapą – dokumentų registravimą. Užregistruojami arba perduodami registratoriui tiek suderinti ar patvirtinti, tiek nederinti ar nepatvirtinti dokumentai. Dokumentai gali būti registruojami ir automatiškai. Užregistruotas dokumentas tampa prieinamas tik numatytiems darbuotojams.

Dokumentų perkėlimas, archyvavimas

Suderinti ar patvirtinti dokumentai (sutartys, korespondencija, tvarkomieji dokumentai, instrukcijos) perkeliami į specializuotą modulį. Dokumentai archyvuojami ir sunaikinami pagal organizacijos iš anksto apibrėžtas taisykles.

Dokumento paieška

Paieška vykdoma pagal dokumento atributus arba bet kokį turinio fragmentą. Greičiau surasti su dokumentu susietas sutartis ar bet kokią informaciją padeda greita paieška dokumentų bazėje.

Prieigos teisių valdymas

Tai – galimybė suteikti ar atimti dokumento peržiūros, redagavimo ar kitas teises atitinkamiems dokumentų valdymo sistemos naudotojams, valdyti prieigą tiek segtuvo, tiek atskiro dokumento, tiek dokumento rekvizitų lygmenyse.

Darbuotojų informavimas

Organizacijos darbuotojų informavimas apie dokumentą, dokumento platinimą. Sistemos priemonėmis dokumentas gali būti persiunčiamas, pridedant žinutę su pastabomis vienam, keliems, visiems ar tik tam tikrai grupei sistemos naudotojų.

Audito informacija

Atliktų veiksmų istorijos registravimas suteikia galimybę peržiūrėti užregistruotą audito informaciją. Žurnale automatiškai registruojami sistemos naudotojų atlikti veiksmai su atitinkamu dokumentu. Išsaugoma tokia informacija, kaip veiksmo data ir laikas, susijęs DVS sistemos naudotojas ir jo atliktas veiksmas. Tokiu būdu organizuojamas dokumentų valdymas suteikia tikslią informaciją apie dokumentus ir prieigą prie jų.

Sekasoft siūlo net dvi DVS sistemas ant skirtingų platformų. Kviečiame registruotis konsultacijai ir padėsime Jums rasti sprendimą, geriausiai atitinkantį Jūsų poreikius ir IT infrastruktūros strategiją.

Dokumentų ir procesų valdymo sistema Microsoft 365 debesyje:

Dokumentų ir procesų valdymo sistema AIS Online:

Daugiau informacijos čia.

Daugiau informacijos čia.

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: