Žinių valdymas

Efektyvus žinių valdymas padeda išlaikyti stabilius informacijos ir komunikacijos srautus su darbuotojais, klientais bei partneriais.
Žinių valdymo sprendimas leidžia kurti, apdoroti, panaudoti bei pateikti žinias darbuotojui, o pats sprendimas gali būti suprantamas kaip informacinis portalas, elektroninė bendruomenė, verslo valdymo sistema ar kitų žinių sprendimų visuma, leidžianti suvaldyti žinių srautus. Sistema įgalina matyti visą darbuotojo komunikaciją su klientu, todėl iš darbo įšėjęs darbuotojas nebeišsineš visos informacijos apie atliktus darbus su klientu.

Organizacinių dokumentų valdymas

Procedūros, instrukcijos, reglamentai, formos ir kiti organizaciniai dokumentai registruojami, klasifikuojant pagal dokumentacijos planą. Organizuojamas platinimas bei teisių valdymas. Dokumentai susiejami su juos tvirtinančiais dokumentais. Darbuotojai operatyviai supažindinami su naujais jiems aktualiais dokumentais ar naujomis jų versijomis. Vykdoma susipažinimo su informacija kontrolė.

Tvarkomųjų dokumentų valdymas

Centralizuotai registruojami ir valdomi įsakymai, valdybos nutarimai, įgaliojimai ir kiti tvarkomieji dokumentai. Vykdomas jų klasifikavimas, išrašų darymas, platinimas ir vykdymo kontrolė. Prieiga griežtai valdoma, naudojamas informacijos šifravimas.

Produktų ir paslaugų žinynas

Vienoje vietoje talpinama visa informacija apie Organizacijos kuriamus produktus bei teikiamas paslaugas – aprašymai, sąlygos, įkainiai, konkurentai, pardavimo procesas, marketinginė medžiaga ir pan. Susiję darbuotojai operatyviai informuojami apie produktų pakeitimus, yra galimybė pateikti produkto vadovui atsiliepimus, užklausimus, teikti pasiūlymus, bei gauti atsakymus.

Žinių bazės

Organizacijoje cirkuliuojanti informacija ilgainiui apdorojama į žinių bazes, tokias, kaip: organizacijos wiki, atskirų padalinių ar veiklos sričių wiki, vadovų blog‘ai, vedančių specialistų blog‘ai, atskirų IT sistemų žinynai, įvairūs specializuoti žinynai, mokymų medžiaga ir ataskaitos, konferencijų medžiaga bei dalyvių ataskaitos.

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: