Kokybės valdymas

Atlikite darbą sklandžiai ir efektyviai! Kokybės valdymas teikia įvairias naudas.
Nuolatinis kokybės palaikymas organizacijos viduje padeda jai išlaikyti esamus Klientus, o tai ilgainiui didina pelną ir sukuria pagrindą sėkmingos veiklos vystymui. Sėkmingai dirbanti organizacija turi gebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. Su kokybės valdymo sistema (KVS) dokumentų valdymą galite įgyvendinti pagal keliamus tikslus bei reikalavimus, suteikiant visas tam reikalingas priemones.

KVS dokumentų versijavimas

Darbuotojams pateikiama naujausia bet kurio reglamentuojančio dokumento redakcija. Tokiu būdu užtikrinama aktuali informacija, išvengiama nesusipratimų.

Neatitikčių valdymas

Registruojamos neatitiktys, koregavimo veiksmai, kontroliuojamas jų vykdymas bei neatitikčių priežasčių šalinimas. Tai – vienas sudėtingiausių procesų, kurį patikėję mums sutaupysite daug laiko ir būsite tikri, jog procesas bus atliktas profesionaliai, laiku.

Prevencinių veiksmų organizavimas

Analizuojami neatitikimai ir jų priežastys, sudaromas prevencinių veiksmų planas, kontroliuojamas prevencinių veiksmų vykdymas. Kokybės valdymo sistema ir ilgametė „Sekasoft“ specialistų patirtis leidžia greitai ir efektyviai rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose.

Vadybos sistemų procesų matavimas

Užfiksuojami faktiniai rodikliai palyginimui su planuotais rodikliais. Taip galima tiksliai įvertinti, kaip sekėsi siekti tikslų ir kaip dabar vyksta progresas. Jei rodikliai neigiami, ieškoma to priežasčių ir ilgalaikių sprendimų būdų.

Nuolatinis KVS tobulinimas

Sudaromas tikslus planas, paskirstomos užduotys ir kontroliuojamas jų vykdymas – taip organizacijos viduje užtikrinamas sistemingas ir efektyvus kokybės valdymas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymas

Užfiksuojamos DSS neatitiktys, darbuotojai supažindinami su pagal pareigybę priskirta instruktavimo medžiaga, vykdoma susipažinimo su instrukcijomis kontrolė, atestavimo procesų automatizavimas, duomenų analizė, DSS įrašų fiksavimas (matavimai, pastabos ir kt.).

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: