Komunikacijos valdymas

Komunikacijos valdymas leidžia lengviau viešinti informaciją organizacijos viduje ir užtikrina efektyvų grįžtamąjį ryšį. Paskatinkite darbuotojų įsitraukimą!
Efektyviam organizacijos valdymui svarbu užtikrinti sklandžią vidinę komunikaciją. Komunikacijos valdymas užtikrinamas šiomis galimybėmis – skelbimų rengimas ir platinimas organizacijos viduje; darbuotojų atsiliepimų į skelbimus surinkimas; diskusijų organizavimas; klausimynų, testų rengimas, darbuotojų apklausų organizavimas; darbuotojų buvimo vietos informacija; organizacijos literatūros šaltinių registravimas bei jų išdavimo kontrolė; organizacijos struktūros ir atitinkamų jos vienetų prieigos teisių valdymas sistemoje.

Intranetas

Tai geriausia klientų praktika ir mūsų analitikų įžvalgomis grįstas sprendimas, pritaikytas stacionariesiems ir mobiliesiems įrenginiams, sukurtas greitai ir paprastai startuoti Jūsų organizacijoje. Toks komunikacijos valdymas yra patogus ir pritaikytas įvairaus profilio įmonėms. Šio sprendimo pagrindu ateityje galėsite vystyti labiau personalizuotą ir savo organizacijai pritaikytą intraneto portalą.

Informacijos susiejimas

Pateikiama visa su pasirinktu subjektu susijusi turima informacija: klientui – gauti/išsiųsti el. laiškai, sutartys, korespondencija, dokumentai, pardavimo galimybės ir pardavėjų veiksmai (per CRM); darbuotojui – jo užduotys, prašymai, ataskaitos, mokymai. Informacijos atvaizdavimas iš kitų IT sistemų (BIS, ERP ar kt.)

Bendradarbiavimo informacija

Galimybės greitai sukurti projektų komandas, formuoti užduotis ir sekti jų vykdymą, visus procesus susiejant su gaunama informacija, disponuojamais dokumentais ar el. laiškais. Tai padeda sukurti efektyvesnę vidinę komunikaciją, kuri reiškia ir spartesnį darbą, geresnius darbo rezultatus.

Informacijos viešinimas

Organizacijos vidinės naujienos, elektroninis laikraštis, skiltis „Apie mus rašo“, tvarkos ir formos, organizacinė struktūra, nuotraukų galerijos, organizacijos renginiai kalendoriuje. Tai padeda vystyti ir palaikyti sklandžią komunikaciją įmonės viduje.

Socialinė aplinka

Darbuotojų artimiausių gimtadienių sąrašas su nuotraukomis, diskusijos, apklausos, skelbimų lenta, žinių bazės (Wiki, blog). Tokio tipo komunikacijos valdymas padeda darbuotojams geriau pažinti komandos narius, nuolat gauti aktualią informaciją.

Asmeninė sritis

Naujausi gauti el. laiškai, asmeninis darbuotojo kalendorius, nauja informacija po paskutinio darbuotojo apsilankymo, jam prieinami dokumentai, paskirtos užduotys, procesai, kuriuose dalyvauja specialistas. Naujų procesų iniciavimas.

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: