Projektų valdymas

Verslo projektų valdymas naudojant elektroninę sistemą yra daug patogesnis ir greitesnis. Užtikrinkite efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją.
Kadangi visus organizacijose vykstančius procesus galima priskirti tam tikriems projektams, svarbu užtikrinti efektyvų jų valdymą. Projektų valdymas tiesiogiai susijęs su organizacijos veiklos efektyvumu, todėl yra reikalingi sprendimai, padedantys kontroliuoti visą su projektais susijusią informaciją ir užtikrinantys sklandžią komunikaciją. Įmonės „Sekasoft“ projektų valdymo sprendimas – tai virtuali erdvė darbuotojų bendradarbiavimui, komunikavimui ir informacijos bei patirčių dalinimuisi.

Projektų krepšelio valdymas

Centralizuojama visa informacija apie vykdomus komercinius, investicinius, vidinius ir kitus projektus. Projektų vadovai periodiškai talpina būsenos ataskaitas, fiksuoja biudžeto ir resursų panaudojimą, prognozuoja terminą, atnaujina rizikos faktorius, registruoja ir kontroliuoja projekto iššūkius. Vadovybė visada mato bendrą situaciją (angl. big picture), o tai lemia projektų valdymo sistemos sėkmingumą.

Projektinės dokumentacijos valdymas

Informacija gali būti peržiūrima konkretaus projekto kampu, pavyzdžiui, projekto sutartys, užduotys, susirašinėjimas, kontaktiniai duomenys, tvarkos ir pan. Projekto dokumentai (planai, ataskaitos, įrašai) rengiami nustatytose formose, derinami ir tvirtinami pagal nustatytas tvarkas, užregistruojami prie projekto.

Projekto dokumentų derinimas/tvirtinimas

Nustatytoje formoje rengiamos paraiškos projektams, idėjoms, iniciatyvoms ir pan., kurios derinamos bei tvirtinamos pagal nustatytą procedūrą – suderinami tikslai ir planas, atliekamas investicinis įvertinimas, tvirtinamas biudžetas ir pan. Taip pat gali būti tvirtinami projektų valdymo sistemos pakeitimai, etapai, Stage Gate vartai.

Projektinių užduočių būsenų ir terminų valdymas

Sekami projektų vykdymo darbai bei užduočių atlikimo eiga. Nuolat atnaujinama informacija apie užduočių įvykdymo ir termino laikymosi santykį. Kontroliuojamas projekto procesas nuo jo pirminės iki galutinės (pridavimo) būsenos.

Projekto darbų plano delegavimas vykdytojams ir proceso būsenų nuskaitymas

Projektų valdymas – efektyviausias sudarant darbų planą ir sekant, kaip jis yra įgyvendinamas vykdytojų. Deleguotas planas vykdytojams yra nuolat sekamas, o projekto būsenos yra atnaujinamos. Taip žinoma, ar vykdytojai efektyviai atlieka savo darbą, matoma, ar projektas bus įvykdytas laiku.

Darbuotojų darbo laiko kontrolė projekte

Kontroliuojami projekto komandos narių darbai ir vedama jų apskaita. Tai suteikia galimybes planuoti ir įvertinti projekto darbus, etapus, darbų apimtis, terminus, komandos sudėtį; taip pat analizuoti žmogiškųjų resursų panaudojimą, įvertinti atskirų projekto komandos narių indėlį ir darbo sąnaudas. Remiantis turima informacija galima tiksliau suplanuoti naujus projektus.

Bendradarbiavimo valdymas

Kaupiama bendradarbiavimo informacija (išsiųsti/gauti el. laiškai, pokalbiai telefonu ar žodžiu, faksas, kita) užregistruojama susiejama su projektu, projekto dalyviais, partneriais, klientais, tiekėjais, kitais kontaktiniais asmenimis arba organizacijomis.

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: