Neatitikčių valdymas

Organizacijos saugumo ir kokybės reikalavimų neatitinkančią situaciją, gali pastebėti ir užfiksuoti bet kuris darbuotojas, o atsakingas personalas gali pasirūpintų pasekmių ir priežasčių pašalinimu.

Prisijungęs prie savo Neatitikčių Fiksavimo (NF) paskyros naudotojas gali fiksuoti darbinėje aplinkoje pastebėtas neatitiktis tiesiai iš išmaniojo telefono ar planšetės.

neatitikciu fiksavimas

Verslo poreikiai

Fiksuoti neatitiktis, paskirstyti jas atsakingiems specialistams neatitikčių šalinimui;

Vienoje vietoje peržiūrėti visas šalinamas neatitiktis, jų būsenas, išskirti vėluojančias, prisiminti tas, kurių terminai artėja prie pabaigos;

Pateikti auditui informaciją kas buvo atsakingas už fiksuotų neatitikčių šalinimą, kaip buvo pašalinta, ar atlikti visi procedūrose numatyti veiksmai;

Sukontroliuoti, ar užfiksuotos neatitiktys pasiekė reikiamus adresatus, ar į visus juos laiku atsakyta;

Pasiekti informaciją išvykus (mobili darbo vieta), komentuoti ar informuoti atsakingą vykdytoją dėl sprendimo išmaniųjų įrenginių pagalba;

Centralizuotai valdyti neatitikčių korekcinių ir koregavimo veiksmų būsenas;

Funkcionalumas

Vieno mygtuko paspaudimu iššaukiama neatitikčių aplikacija ir fiksuojama esama situacija raštu, fotografuojant, filmuojant ar įrašant audio įrašą.

Neatitikčių registravimas

Galimybė atskirti neatitikčių fiksavimo ir užregistravimo veiksmus, jei to reikia.

Neatitikčių paieška

Neatitikčių paieška pagal reikalingą detalumą, kategorijas, filtrus ar kitus bet kokius žinomus jos rekvizitus ar turinio fragmentą.

Kitų organizacijos darbuotojų informavimas

Galimybė sprendimo priemonėmis persiųsti neatitiktis vienam, keliems, visiems ar tam tikrai grupei naudotojų su galimybe pridėti žinutę.

Prieigos teisių valdymas

Galimybė suteikti/atimti NF peržiūros ar sprendimo teises atitinkamiems naudotojams ar naudotojų grupėms

Informacijos (atliktų veiksmų istorijos) registravimas dirbant su NF

NF veiksmų žurnale sistema automatiškai registruoja naudotojų atliktus veiksmus ir laiką: NF patalpinimą, NF perdavimą registravimui, NF registravimą, NF redagavimą, NF papildymą, kitus veiksmus.

NF būsenų keitimas

NF būsenų keitimas

NF šalinimas

NF šalinimas

Naudos

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: