DVS sprendimai: Laboratorijos valdymas

Ar žinojote, jog dokumentų valdymo sistema kartais išsprendžia labai specifinius verslo uždavinius? Vienas tokių pavyzdžių – tai laboratorinių tyrimų kompanijai pritaikytas DVS sprendimas Laboratorijos valdymas, kuris gali būti diegiamas kartu su klasikiniais dokumentų valdymo sprendimais.

Laboratorinių tyrimų įmonės iššūkiai

Užbėgant už akių ir pristatant Laboratorijos valdymo sprendimą, norime pažymėti, jog tokie sprendimai išsivysto glaudaus bendradarbiavimo su Klientu procese, siekiant rasti maksimaliai efektyvius, specifinę veiklą skaitmenizuojančius sprendimus.

Laboratorinių tyrimų kompanijų verslo iššūkiai:

  • Didelis kiekis tyrimų užsakymo ir vykdymo informacijos pagal vienkartines ir periodines sutartis.
  • Sudėtingas jautrios informacijos sekimas ir valdymas: tyrimų būsenos, tyrimų rezultatų, analičių klasifikatorių, atsakingų už veiksmą darbuotojų ir pan.
  • Užduočių paskirstymas pagal analičių klasifikatorių.
  • Sudėtinga informacijos paieška įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, pagal užsakovus, pagal tyrimą, pagal rezultatų būsenas ir pan.
  • Komplikuotas protokolų formavimas ir informacijos surinkimas.
  • Chaotiška kontrolė, kadangi nėra galimybės matyti up to date tyrimų ir mėginių paėmimo būsenų, pagal užsakovus, terminus ir pan.


DVS sprendimas laboratorijos valdymui

Įdiegus dokumentų valdymos sistemą ir veiklos dokumentaciją perkėlus į elektroninę erdvę, specifinių valdymo poreikių atsiranda siekiant automatizuoti veiklos procesus. Taip gimsta specializuoti sprendimai, kurie dažniausiai teikia greitai pajaučiamą vertę klasikinių DVS sprendimų fone.

Kalbant apie Laboratorijos valdymo sprendimą, specifiniai poreikiai atsirado laboratorinius tyrimus atliekančioje įmonėje siekiant įsivesti DVS sistemoje valdomų dokumentų (sutarčių, protokolų, tyrimų ataskaitų, užsakymų, analičių klasifikatorių ir kt.) vykdymo kontrolę, padidinti užsakovų aptarnavimo greitį, automatizuojant informacijos surinkimo procesą, kurio galutinis rezultatas – užsakovams siunčiami mėginio paėmimo protokolai.


Sprendimo funkcijos

Tyrimų sutarčių valdymas. Centralizuota sutarčių ir vienkartinių užsakymų valdymo konsolė: sutarčių klasifikavimas ir vykdymo būsenos, filtrai ir paieška pagal analičių klasifikatorių, užsakovus, vykdytojus, sutarčių sudarymo datas ar vykdymo terminus.

Automatinis tyrimo užduočių priskyrimas. Automatizuotas užduočių priskyrimas atsakingiems asmenims pagal analičių klasifikatorių padidina tyrimų rezultatų apdorojimo greitį taip pagerinant užsakymų vykdymo kokybę, sumažinant klaidų tikimybę. Užduočių valdymo funkcionalumas leidžia informaciją apie tyrimus matyti viename lange, ją filtruoti, naudoti paiešką, formuoti ataskaitas.

Mėginių paėmimo protokolų suformavimo automatizavimas. Protokolai sugeneruojami automatiškai pagal kiekvieno užsakovo periodinių sutarčių sąlygas, terminus ir nustatytą periodiškumą.

Mėginių paėmimo kontrolė. Būsenų stebėjimas ir filtravimas (pagal datą, pagal atsakingą, pagal būseną, pagal mėginio paėmimo vietą, rūšį, užsakovą, objektą) leidžia stebėti sklandų vykdymo procesą, greitai rasti klaidas ir operatyviai jas pašalinti.

Konkrečiai mūsų Kliento atveju buvo svarbu – galimybė atsispausdinti mėginio paėmimo protokolą. Automatiškai sugeneruoti protokolai ir galimybė juos spausdinti vieno mygtuko paspaudimu kardinaliai transformavo paslaugos teikimo specifiką, kas leido patogiau ir efektyviau atlikti kasdieninius veiksmus.

Ribinių reikšmių atvaizdavimas tyrimo kortelėje – sistemos dizaino sprendimai leidžia išskirti ribines reikšmes norima spalva, kas leidžia akimirksniu identifikuoti analičių reikšmes, kurios yra didesnės už nurodytą klasifikatoriaus ribinę vertę.

Tyrimų kontrolė – tyrimų būsenas matysite vienam lange su galimybėmis paieškai ir filtravimui pagal reikalingą kategoriją (pagal atsakingą, pagal objektą, pagal būseną, rūšį, užsakovą).

Automatiniai mėginio tyrimo protokolai. Paimtiems mėginiams, kuriems užpildomas mėginių paėmimo protokolas, automatiškai sugeneruojamas mėginio tyrimo protokolas. Šiuos protokolus turėsite galimybę koreguoti rankiniu būdu, taip pat konvertuoti į Excel formatą.

Laboratorijos valdymo sprendimo diegimas – puikus pavyzdys, kaip įdiegta dokumentų valdymo sistema gali lanksčiau prisitaikyti prie jūsų įmonės specifikos ir unikalių procesų. Tai nuostabus virsmas, kai mūsų sistema tampa JŪSŲ veiklos interaktyviu valdymo įrankiu.

#missionEfficiency #loveourclients #outofthebox

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: