Elektroninio parašo galimybės dokumentų valdymo sistemoje

Naujoje AIS versijoje išvystėme ir įgyvendinome plačias elektroninio parašo galimybes, operaciją įvykdant tiesiogiai sistemoje. Pilnai integruotas pasirašymo sprendimas leidžia atlikti visas dokumentų parašams patikrinti bei pasirašyti reikalingas funkcijas, taip pat pasirašymo procesus organizuoti tiek organizacijos viduje, tiek su išorės dalyviais, naudojant  kvalifikuotą, pažangųjį parašą, ar elektroninį spaudą.

Sistema pilnai parengta ir ilgalaikiam dokumentų skaitmeniniam saugojimui su pasirašytų dokumentų pakeltais parašų lygiais!

 

 

Įgyvendintos elektroninio parašo funkcijos ir galimybės:

 1. Pasirinkimo galimybė,  kokį parašą (kvalifikuotą/pažangųjį) konkrečioje situacijoje naudoti.
 2. El. parašu pasirašytų dokumentų tikrinimas.
 3. Dokumentų pasirašymas kvalifikuotu el. parašu su trečiomis šalimis. Pasirašymo procesas pilnai integruotas sistemoje: Pasirašymas AIS -> Siuntimas pasirašymui trečiosioms šalims -> Trečių šalių pasirašymas -> Automatinis pasirašyto dokumento grąžinimas į AIS su visais parašais.
 4. Galimybė įtraukti papildomus tvirtintojus (trečiųjų šalių), kurie turi patvirtinti dokumentą prieš pasirašant.
 5. Pasirašymo su trečiomis šalimis terminų valdymas (priminimai, automatinis pasirašymo atšaukimas, jei nepasirašoma iki nurodyto termino).
 6. Kvalifikuotos laiko žymos.
 7. Palaikomi dokumentų formatai:  ADOC, ASIC, PDF (galimybė praplėsti kitais EU naudojamais formatais).
 8. Palaikomos pasirašymo priemonės: asmens tapatybės kortelės, lustinės kortelės, USB laikmenos, Mobilus parašas, Smart-ID.
 9. Elektroniniai spaudai.
 10. Ilgalaikis saugojimas (funkcijos, užtikrinančios ilgalaikiam saugojimui keliamus reikalavimus).
 11. Pasirašymas naudojant įvairius įrenginius – stacionarūs / nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji įrenginiai.
 12. Srautinis dokumentų pasirašymas kvalifikuotu ir pažangiuoju parašais.
 13. El. parašo integracija į oficialiai gaunamų/siunčiamų dokumentų procesus pagal ADOC specifikacijos reikalavimus.
 14. El. parašo integracija į darbų sekas (workflows).
 15. Elektroninių spaudų integracija į darbų sekas (workflows).
 16. Pasirašymas el. parašu „negalvojant” apie procesą, t.y. turiu dokumentą, pasirašau ir toliau pagal poreikį saugau sistemoje, kompiuteryje, arba išsiunčiu el. paštu (priemonės analogiškos, kurias teikia el. parašo paslaugas teikiantys portalai Dokobit ar GoSign).
Darius Kniūkšta

Darius Kniūkšta

Produkto vadovas

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: