Ką populiarėjantis organizacijos procesų valdymas byloja apie darbo rinkos pokyčius ateityje?

aiškinamas organizacijos procesų valdymas

Pasikeitimai darbo rinkoje aktualūs tiek įmonių vadovams, tiek darbuotojams. Vadovams – nes jiems pateikiami argumentai, kodėl verta investuoti į organizacijos procesų valdymą ir tam skirtas sistemas, jie tarsi informuojami, kokiems pokyčiams reikėtų ruoštis. Darbuotojams – nes yra pateikiama, kokių kompetencijų reikės specialistui ateityje, kokios profesijos bus populiarios, kaip gali atrodyti jų darbo pobūdis ir pan.

Pastaruoju metu kasdienybė vis labiau orientuojama į skaitmenines technologijas, kas reiškia ne tik patogumą, praplėstas komunikacijos ribas, bet ir iššūkius, ypač, kai kalbama apie darbo rinką. Jau dabar daugelis tradicinių sistemų yra automatizuotos. Įmonės procesų valdymas turi greitai reaguoti į kintančią rinką, prisitaikyti prie jos ir atrasti naujus duomenų valdymo būdus.

 

Šiuolaikiška dokumentų valdymo sistema – būtinybė, o ne pasirinkimas

Šiandien interaktyvus ir virtualioje erdvėje vykstantis kolegų tarpusavio bendravimas ar bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis yra visiškai normalus reiškinys. Įmonės susikuria Intraneto portalus, kurie tampa erdve bendravimui, taip pat jau nieko nebestebina elektroninis parašas, kuris naudojamas skaitmenizuotam dokumentų tvarkymui ir tvirtinimui. Net personalo valdymas, užduočių skirstymas yra vykdomas elektroniniu būdu, pasitelkiant internetą.

Dabar kitoks duomenų ir organizacijos resursų valdymas sunkiai įsivaizduojamas. Mažesnės įmonės minimaliai automatizuojančios organizacijos procesus gerokai atsilieka ir išnaudoja daugiau laiko resursų. Žvelgiant iš vienos pusės, toks skaitmenizuotas organizacijos procesų valdymas yra labai progresyvus, tačiau iš kitos – tai keičia rinkos žaidimo taisykles ir darbdaviai bei darbuotojai turi pasiruošti artėjantiems pokyčiams.

 

Organizacijos procesų valdymas patikimas kitiems

Populiarėjantis įmonės procesų valdymo perleidimas IT sprendimus siūlančioms įmonėms tampa vis natūralesniu dalyku. Organizacijos valdymas apima strateginius tikslus, jų paskirstymą, vadovybės komunikavimo erdvės sukūrimą, užduočių paskirstymo kontrolę, ataskaitų valdymą. Iš esmės tai įmonės duomenų valdymas skaitmeninėje erdvėje. Speciali dokumentų ir procesų valdymo sistema leidžia vadovams nuolat turėti visą informaciją apie įmonės veiklą, procesus, raidą. Taip pat tokiu būdu paprastesni tampa archyvavimo procesai, dokumentai nepasimeta yra išvengiama milžiniško popieriaus naudojimo, nes viskas vyksta virtualioje erdvėje. Supaprastinta vidaus komunikacija ne tik padeda išvengti nesusipratimų, bet ir pagerina įmonės įvaizdį darbuotojų akyse – yra investuojama į paprastesnį ir visiems patogesnį organizacijos valdymo modelį.

 

Ateities prognozės arba kam reikia būti pasiruošus

Darbdaviams ir įmonės vadovams ateities scenarijus gana aiškus – teks labiau optimizuoti vykdomą veiklą, ją skaitmenizuoti. Natūralu, reikės mažiau darbuotojų, nes tam tikri darbai bus atliekami automatiškai, arba – kaip jau yra ir šiandien – patikimi IT ir organizacijos valdymo profesionalams, kurie leidžia susikoncentruoti ties įmonės augimu ir kitais svarbiais procesais.

Tuo tarpu, darbuotojams toks procesų valdymas atsilieps kiek kitaip. Tikima, kad vis labiau automatizuojama darbo rinka panaikins kai kuriuos darbo sektorius. Nepaisant to, išaugs kitų specializacijų darbuotojų paklausa. Viena paklausiausių specialybių po kelių metų bus programuotojas, o tokios profesijos atstovų poreikis tik augs. Jau dabar galima pastebėti, kad paklausios bus tos sritys, kuriose bus sudarytos sąlygos mokytis ir tobulinti save visą gyvenimą. Būtent greita integracija bei adaptavimasis prie technologinio pasaulio bus labiausiai vertinami aspektai ateityje.

Šiandien darbo rinka yra itin dinamiška, todėl įmonė, norėdama išlikti konkurencinga, turi sugebėti greitai prisitaikyti ir nebijoti keistis.

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: