KG Group

Sektorius | Žemės ūkis, maisto pramonė

Sistemos naudotojai | 1000+

Darbuotojų skaičius | 3500+

Veiklos pradžia | 1887

Grupės įmonės | 3

Įmonių grupės verslai | 11

Įmonių grupėje „KG Group“, kurią sudaro AB „Kauno grūdai”, Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynai bei jų dukterinės įmonės, yra viena didžiausių, moderniausių ir ekonomiškai stipriausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje. Įmonių grupėje dirba per 3500 darbuotojų, todėl įmonių veiklos valdymas, kasdienio darbo koordinavimas, informacijos sklaida bei išsaugojimas yra ypač sudėtingi. 2005 metais įmonių grupėje pradėta diegti Sekasoft dokumentų tvirtinimo sistema, vėliau – užduočių valdymo sistema, darbuotojų veiklos vertinimo sistema.

"KG Group" gauta nauda:

Į elektroninę erdvę buvo perkelta daug vidinių procesų: sprendimų priėmimas, dokumentų derinimas ir tvirtinimas, užduočių valdymas, pirkimų valdymas, naujo produkto kūrimas, projektų valdymas ir kt. Darbas elektroninėje erdvėje pagreitino procesus ir sprendimų priėmimą, sutaupė tame dalyvaujančių darbuotojų laiką, smarkiai sumažino spausdinamų dokumentų skaičių, nebereikia vežioti tvirtinamų dokumentų tarp skirtingų įmonių ar padalinių.

Elektroninės dokumentų tvirtinimo žymos įteisintos ir prilyginamos darbuotojo parašui. Visi suderinimo reikalaujantys ir pasirašomi dokumentai dabar patvirtinami nuo kelių iki dešimties kartų greičiau. Be to, elektroninis tvirtinimas išugdė darbuotojų kultūrą efektyviau ir kokybiškiau parengti pradinius dokumentus.

Sprendimai

„Valdydami užduotis sistemoje padedame ne tik vadovams, kurie suformuluoja užduotis ir jas kontroliuoja, bet ir patiems darbuotojams, kurie
nuo užduoties suformavimo momento gali pateikti ne tik savo komentarus
ar pastabas dėl pačios užduoties, bet ir fiksuoti atliktus darbus, sulaukti
įvertinimo. Taigi, šis įrankis stiprina abipusį ryšį tarp vadovo ir darbuotojo.“

Tautvydas Barštys
„KG Group“ valdybos pirmininkas

Efektyvumo rodikliai

0 x
vidutiniškai greitesni dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesai
0 %
sumažėję fizinių dokumentų srautai
0 +
tipinių tvirtinimo procesų, vykdomų elektroninėje erdvėje
0 +
užduočių yra skirtos įmonių strategijai bei pokyčiams įgyvendinti

„Į užduočių valdymo sistemą integravome ir visos įmonių grupės pirkimų procesą. Naudodamiesi užduočių moduliu valdome visus įmonių pirkimus: kaupiame visą kiekvieno pirkimo informaciją, nurodome norimą pirkimo terminą, užfiksuojame realią pirkimo datą. Taip pat fiksuojamos pirkimo vertės – pradinė, po derybų, galutinė. Tai padeda ne tik valdyti, bet ir analizuoti visus pirkimus.“

Jr. Tautvydas Barštys
„KG Group“ Pirkimų tarnybos direktorius

„Kad komandos ir jų lyderiai galėtų tinkamai valdyti daug įvairių užduočių, vienoje vietoje kaupiame informaciją apie pagrindines įmonių vykdomas užduotis, jų būseną ir rezultatus, išsaugotą vykdymo istoriją. Užduočių vykdytojai nepamiršta apie suformuotas užduotis, nepraranda su užduotimi susijusios informacijos, nepraleidžia kiekvienai užduočiai nustatytų terminų. Užduočių valdymo sprendimo pagalba valdomės metinius verslo planus, jei reikia – juos koreguojame.“

Ieva Šilinskaitė
„KG Group“ Organizacijos vystymo tarnybos vadovė

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: