KTU

Sektorius | Viešasis

Sistemos naudotojai | 2000+

Veiklos pradžia | 1922m.

Padalinių skaičius | 24

Sekasoft dokumentų ir procesų valdymo sistema (DVS) Kauno technologijos universitete (KTU) įdiegta 2014. DVS grindžiama moduliniu pagrindu. Esminę vertę Universitetui kuria personalo valdymo, projektų valdymo, sutarčių valdymo, sąskaitų-faktūrų valdymo bei korespondencijos valdymo procesų perkėlimas į elektroninę erdvę. Užduočių valdymo sprendimas įgalina darbuotojus matyti bei laiku atlikti rutininius ir strateginius pavedimus. Aukščiausiojo lygio ir vidurinės grandies vadovams DVS leidžia deleguoti užduotis, stebėti jų eigą, įvykdymo terminus ir rezultatus.

„Projekto sėkmę lėmė UAB „Sekasoft“ komandos patirtis bei kompetencija, gebėjimas pasiūlyti ir įdiegti sprendimus, kurie leidžia valdyti sudėtingą Universiteto procesų, pasižyminčių gausa ir dideliu (apie 2500) vartotojų skaičiumi, sistemą. Tiekėjo sukurti ir Universiteto bendruomenės naudojami įrankiai įgalina administruoti sudėtingus Universiteto procesus, taupyti darbuotojų darbo laiką, vykdyti procesų stebėseną bei veiklos kokybės vertinimą“

Živilė Stankevičiūtė, 
KTU Dokumentų valdymo skyriaus vadovė

Sprendimai

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: