Šiaulių bankas

Sektorius | Finansų

Sistemos naudotojai | 700+

Veiklos pradžia | 1992

Padalinių skaičius | 65

Pozicija rinkoje | 4

pagal paskolų ir indėlių dalį

2017 metais banke įdiegta integruota Sekasoft sistema, apimanti dokumentų, procesų ir skaitmeninio turinio valdymą. Sistema padeda darbuotojams greitai surasti reikiamą informaciją, nedelsiant inicijuoti procesus, realiu laiku šiuose procesuose dalyvauti, tvirtinti dokumentus elektroniniu būdu. Dabar darbuotojai daugumą sprendimų priima elektroninėje erdvėje, dokumentus tvirtina elektroniniais parašais, tad ir popierinių dokumentų srautai žymiai sumažėjo. Kartu su veiklos efektyvumo sprendimais buvo sukurta ir įdiegta darbuotojų motyvavimo sistema „Ačiū Tau“, kurios tikslas – didinti darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją ir komandos jausmą.

Banko gauta nauda:

Didžiausią naudą davė sprendimai, leidę pagerinti veiklos efektyvumą, padidinti komandos įsitraukimą į banko veiklą ir tobulinti veiklos procesus. Pasiekti efektyvumo rezultatai davė teigiamą efektą ir klientų aptarnavimo kokybei.

Padidintas efektyvumas

Įdiegta sistema padėjo Šiaulių bankui sumažinti įvairių procesų trukmę nuo 2 iki 10 kartų, o popierinių dokumentų tuose procesuose beveik neliko. Dokumentus tvirtinant elektroniniu būdu, sprendimų priėmimas pagreitėjo net 3 kartus. Be pastebimai sutrumpėjusios visų procesų trukmės, dar sutaupoma iki 90 proc. tuose procesuose dalyvaujančių darbuotojų darbo laiko. Dokumentų ir kitos informacijos paieškai dabar sugaištama 85 proc.
mažiau laiko.

Sprendimai

Efektyvumo rodikliai

0 x
Paspartėjo sprendimų priėmimas
0 x
Pagreitėjo paieška
0 x
Greitesnis mokėjimo kortelių prašymų tvirtinimas
0 %
Sumažėjo tvarkų derinimo ir tvirtinimo trukmė
0 %
Sumažintas popieriaus sunaudojimas daugelyje procesų

„Šią sistemą pasirinkome, atsižvelgdami į aukštus saugumo reikalavimus, didelę diegėjo patirtį informacijos valdyme. Taip pat ir dėl galimybės šalia dokumentų ir procesų valdymo integruoti vidinės komunikacijos ir personalo įsitraukimą bei motyvaciją didinančius sprendimus. Dar vienas svarbus kriterijus – lietuviškų kompanijų lankstumas ir sugebėjimas surasti greitus ir kartais nestandartinius sprendimus“.

Asta Mažulienė
Šiaulių banko Bankinių operacijų administravimo departamento direktorė

„Svarbu, kad įdiegus sistemą vis daugiau banko vadovų ir darbuotojų patys atranda ir siūlo naujų sistemos naudojimo galimybių, padedančių tobulinti kitus skaitmenizuotus vidinius bei su klientais susijusius procesus“.

Živilė Skibarkienė
Šiaulių banko Teisės ir administravimo tarnybos vadovė

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: