Sekasoft tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare

Sekasoft tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare

Siekdami būti žinioje apie inovacijas ir ISO standarto naujienas, taip pat, kad mūsų diegiami sprendimai visuomet būti paremti naujausiomis ISO standarto tendencijomis, tapome Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nariais.

Sekasoft sprendimai efektyviam organizacijos valdymui sprendžia daugelį kokybės valdymo uždavinių:

1) kokybės procedūrų, instrukcijų, formų derinimą, tvirtinimą, registravimą, paskirstymą, supažindinimą, susipažinimo kontrolę, versijavimą;
2) darbuotojų testavimą pagal pareigybes ir kokybės procedūras;
3) kokybės neatitikčių fiksavimą (įskaitant supaprastintą fiksavimą per išmanų mobilų telefoną) ir valdymą bei koregavimo, korekcinių ir prevencinių veiksmų vykdymo kontrolę.
4) kokybės įrašų fiksavimą (įskaitant supaprastintą fiksavimą per išmanų mobilų telefoną) ir registravimą tolesnei analizei bei kokybės tobulinimui.

Sekasoft įmonėje jau nuo 2006 m. įdiegtas ir yra dirbama pagal ISO kokybės vadybos standartą, todėl gerai išmanome ISO įgyvendinimo principus ir sieksime pasidalinti savo patirtimi, būdami asociacijos nariais.

Asociacijos nario pažymėjimas įteikiamas Sekasoft projektų vadovui Juozui Kvederiui:

mokymai 5

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: