SharePoint
DVS

Moderni procesų ir dokumentų valdymo sistema (DVS) efektyviam darbui, sukurta Microsoft SharePoint pagrindu

*Standartinis SharePoint DVS paketas gali būti išplečiamas pagal specifinius poreikius sukurtais sprendimais, pvz.: Projektų valdymas, Sąskaitų valdymas, Viešųjų pirkimų valdymas ir t.t.

SharePoint DVS

Dokumentų, užduočių ir procesų valdymui

SharePoint DVS

Tai moderni informacijos valdymo sistema efektyviam darbui, kurios pagrindas yra dokumentų ir procesų valdymo sprendimai

DVS SharePoint
*Standartinis SharePoint DVS paketas gali būti išplečiamas pagal specifinius poreikius sukurtais sprendimais, pvz.: Projektų valdymas, Sąskaitų valdymas, Viešųjų pirkimų valdymas ir t.t.

Patogesnis darbas

Dokumentų šablonai ir formos padės greitai ir lengvai atlikti dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo veiksmus taip pat sumažinsite žmogiškojo faktoriaus klaidų

Greitis ir kokybė

Operatyviai pateiksite ir rasite reikalingus dokumentus, tokiu būdu ženkliai sutrumpinsite procesų trukmę ir pakelsite veiklos kokybę

Efektyvumas

Sutaupysite daug laiko, kurį anksčiau skirdavote popierinių dokumentų paieškai, rengimui, derinimui, tvirtinimui ir susijusiems veiksmams

Mažesni kaštai

Skaitmenizavę darbo vietas ir atsisakę dokumentų spausdinimo ir logistikos, ženkliai sumažinsite veiklos administravimo išlaidas

Greitesnis sprendimų priėmimas

Visa su veiklos procesais susijusi statistika, procesų KPI, veiksmų istorija bus visada po ranka, nepriklausomai ar būsite ofise ar dirbsite nuotoliniu būdu

Skaidrumas ir valdymo objektyvumas

Užduočių ir procesų valdymo priemonėmis užtikrinsite aiškias atsakomybes ir lengvai identifikuosite bei eliminuosite sklandaus procesų vykdymo “butelio kakliukus”

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

Visa bendradarbiavimo istorija kaupiama projektų, Klientų ir darbuotojų kampu, taigi lengvai atseksite ir surinksite visą naujiems darbuotojams perduoti reikalingą informaciją

Geresnis bendradarbiavimas

Patogios priemonės informacijos sklaidai padidins darbuotojų įsitraukimą, interaktyvią komunikaciją ir produktyvumą

Atitikimas reikalavimams

Užtikrinsite dokumentų valdymą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles

0 x
greitesni veiklos procesai
0 x
greitesnė informacijos paieška
0 %
mažesni informacijos valdymo kaštai
0 %
mažesnės popieriaus sąnaudos

SharePoint DVS sprendimus naudojantys klientai:

Funkcionalumas

Registravimas

Dokumentams bus automatiškai priskirtas registracijos numeris. Parengti ir patvirtinti dokumentai bus automatiškai archyvuojami pagal nustatytą tvarką. Registravimas palengvins dokumentų paiešką.

Failų atpažinimas

OCR integracija palengvina dokumentų įkėlimą į sistemą. Greičiau įtrauksite reikalingus dokumentus, kadangi failų meta duomenys persikelia į sistemą automatiškai.

ADOC failų priežiūra

Sistemos priemonėmis visa ADOC failų informacija apie el. parašą, pasirašiusius asmenis ir kt. bus prieinama vienu paspaudimu.