SharePoint
DVS

Moderni procesų ir dokumentų valdymo sistema (DVS) efektyviam darbui, sukurta Microsoft SharePoint pagrindu

*Standartinis SharePoint DVS paketas gali būti išplečiamas pagal specifinius poreikius sukurtais sprendimais, pvz.: Projektų valdymas, Sąskaitų valdymas, Viešųjų pirkimų valdymas ir t.t.

SharePoint DVS

Dokumentų, užduočių ir procesų valdymui

SharePoint DVS

Tai moderni informacijos valdymo sistema efektyviam darbui, kurios pagrindas yra dokumentų ir procesų valdymo sprendimai

DVS SharePoint
*Standartinis SharePoint DVS paketas gali būti išplečiamas pagal specifinius poreikius sukurtais sprendimais, pvz.: Projektų valdymas, Sąskaitų valdymas, Viešųjų pirkimų valdymas ir t.t.

Patogesnis darbas

Dokumentų šablonai ir formos padės greitai ir lengvai atlikti dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo veiksmus taip pat sumažinsite žmogiškojo faktoriaus klaidų

Greitis ir kokybė

Operatyviai pateiksite ir rasite reikalingus dokumentus, tokiu būdu ženkliai sutrumpinsite procesų trukmę ir pakelsite veiklos kokybę

Efektyvumas

Sutaupysite daug laiko, kurį anksčiau skirdavote popierinių dokumentų paieškai, rengimui, derinimui, tvirtinimui ir susijusiems veiksmams

Mažesni kaštai

Skaitmenizavę darbo vietas ir atsisakę dokumentų spausdinimo ir logistikos, ženkliai sumažinsite veiklos administravimo išlaidas

Greitesnis sprendimų priėmimas

Visa su veiklos procesais susijusi statistika, procesų KPI, veiksmų istorija bus visada po ranka, nepriklausomai ar būsite ofise ar dirbsite nuotoliniu būdu

Skaidrumas ir valdymo objektyvumas

Užduočių ir procesų valdymo priemonėmis užtikrinsite aiškias atsakomybes ir lengvai identifikuosite bei eliminuosite sklandaus procesų vykdymo “butelio kakliukus”

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

Visa bendradarbiavimo istorija kaupiama projektų, Klientų ir darbuotojų kampu, taigi lengvai atseksite ir surinksite visą naujiems darbuotojams perduoti reikalingą informaciją

Geresnis bendradarbiavimas

Patogios priemonės informacijos sklaidai padidins darbuotojų įsitraukimą, interaktyvią komunikaciją ir produktyvumą

Atitikimas reikalavimams

Užtikrinsite dokumentų valdymą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles

0 x
greitesni veiklos procesai
0 x
greitesnė informacijos paieška
0 %
mažesni informacijos valdymo kaštai
0 %
mažesnės popieriaus sąnaudos

SharePoint DVS sprendimus naudojantys klientai:

Funkcionalumas

Registravimas

Dokumentams bus automatiškai priskirtas registracijos numeris. Parengti ir patvirtinti dokumentai bus automatiškai archyvuojami pagal nustatytą tvarką. Registravimas palengvins dokumentų paiešką.

Failų atpažinimas

OCR integracija palengvina dokumentų įkėlimą į sistemą. Greičiau įtrauksite reikalingus dokumentus, kadangi failų meta duomenys persikelia į sistemą automatiškai.

ADOC failų priežiūra

Sistemos priemonėmis visa ADOC failų informacija apie el. parašą, pasirašiusius asmenis ir kt. bus prieinama vienu paspaudimu.

Prieigos teisių valdymas

Visa informacija bus prieinama pagal sistemoje nustatytas prieigos teises.

Susijusios nuorodos

Dokumento kortelėje matomi visi susiję dokumentai, kurie iš čia lengvai pasiekiami per aktyvią nuorodą.

Priminimai

Sistema primins apie visus kiekvienam darbuotojui priskirtų dokumentų ir užduočių vykdymo terminus.

Elektroninis parašas

Dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu galėsite vienu paspaudimu tiesiai sistemoje.

E-pristatymas

Integracija su E-pristatymas sistema leis siųsti ir gauti dokumentus tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims.

Įvykių žurnalas

Įvykių žurnale matysite visą su atskiru dokumentu susijusią informaciją: versijų istoriją, dokumentų redagavimo ir tvirtinimo dalyvius ir pan.

Pavadavimai

Sistema primins apie visus kiekvienam darbuotojui priskirtų dokumentų ir užduočių vykdymo terminus.

Atitikimas GDPR reikalavimams

Archyve esantys dokumentai bus automatiškai eliminuojami pagal nustatytus terminus. Asmens duomenys bus apsaugoti testinėse aplinkose, kadangi visi dokumentai nuasmeninami.

Procesų automatizavimas

Visi veiklos procesai sistemoje bus vykdomi pagal nustatytas sekas, priskirtas prieigos teises, taigi nereikės ieškoti dokumentų atsiradimo kilmės ar nešioti jų po kabinetus derinimui.Visą dokumentų derinimo ir tvirtinimo ciklą galėsite sekti sistemoje, matyti vykdymo terminus, vėlavimus, derinimo dalyvius, versijų istoriją ir pan.Lengvai įtrauksite reikalingus dokumentus į personalo, pirkimų, pardavimų, užsakymų procesų derinimą.Automatizuoti procesai palengvina naujų darbuotojų integraciją.Automatizuoti procesai sumažina žmogiškojo faktoriaus klaidų, taigi pakelsite veiklos kokybę.

SharePoint DVS

Dokumentų, užduočių ir procesų valdymui

Paieška

If you are interested in the price or system demo, please fill out this form and we will contact you: