SharePoint DVS

Dokumentų ir procesų valdymo sistema

Paruošta naudoti ir lengvai adaptuojama

Paruošta naudoti ir lengvai adaptuojama

Geriausia praktika paremti sprendimai

Geriausia praktika paremti sprendimai

100% sėkmingų diegimų

100% sėkmingų diegimų

Tai moderni informacijos valdymo sistema efektyviam darbui, kurios pagrindas yra dokumentų ir procesų valdymo sprendimai

Patogesnis darbas

Patogesnis darbas

Dokumentų šablonai ir formos padės greitai ir lengvai atlikti dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo veiksmus taip pat sumažinsite žmogiškojo faktoriaus klaidų

Greitis ir kokybė

Greitis ir kokybė

Operatyviai pateiksite ir rasite reikalingus dokumentus, tokiu būdu ženkliai sutrumpinsite procesų trukmę ir pakelsite veiklos kokybę

Efektyvumas

Efektyvumas

Sutaupysite daug laiko, kurį anksčiau skirdavote popierinių dokumentų paieškai, rengimui, derinimui, tvirtinimui ir susijusiems veiksmams

Mažesni kaštai

Mažesni kaštai

Skaitmenizavę darbo vietas ir atsisakę dokumentų spausdinimo ir logistikos, ženkliai sumažinsite veiklos administravimo išlaidas

Greitesnis sprendimų priėmimas

Greitesnis sprendimų priėmimas

Visa su veiklos procesais susijusi statistika, procesų KPI, veiksmų istorija bus visada po ranka, nepriklausomai ar būsite ofise ar dirbsite nuotoliniu būdu

Skaidrumas ir valdymo objektyvumas

Skaidrumas ir valdymo objektyvumas

Užduočių ir procesų valdymo priemonėmis užtikrinsite aiškias atsakomybes ir lengvai identifikuosite bei eliminuosite sklandaus procesų vykdymo “butelio kakliukus”

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

Paprasta naujų darbuotojų adaptacija

Visa bendradarbiavimo istorija kaupiama projektų, Klientų ir darbuotojų kampu, taigi lengvai atseksite ir surinksite visą naujiems darbuotojams perduoti reikalingą informaciją

Geresnis bendradarbiavimas

Geresnis bendradarbiavimas

Patogios priemonės informacijos sklaidai padidins darbuotojų įsitraukimą, interaktyvią komunikaciją ir produktyvumą

Atitikimas reikalavimams

Atitikimas reikalavimams

Užtikrinsite dokumentų valdymą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Elektroninių dokumentų valdymo taisykles

greitesni veiklos procesai

greitesni veiklos procesai

greitesnė informacijos paieška

greitesnė informacijos paieška

mažesni informacijos valdymo kaštai

mažesni informacijos valdymo kaštai

mažesnės popieriaus sąnaudos

mažesnės popieriaus sąnaudos

Esame įgyvendinę virš 100 vertę kuriančių projektų bankuose, koncernuose, pramonės įmonėse, paslaugų bendrovėse, valstybinėse institucijose. Diegiame DVS jau daugiau nei 25 metus.

Projektų valdymas

Projektų valdymas

Sąskaitų valdymas

Sąskaitų valdymas

Viešųjų pirkimų valdymas

Viešųjų pirkimų valdymas

Funkcionalumas:

 • Dokumentams bus automatiškai priskirtas registracijos numeris
 • Parengti ir patvirtinti dokumentai bus automatiškai archyvuojami pagal nustatytą tvarką
 • Registravimas palengvins dokumentų paiešką
 • OCR integracija palengvina dokumentų įkėlimą į sistemą
 • Greičiau įtrauksite reikalingus dokumentus, kadangi failų meta duomenys persikelia į sistemą automatiškai
 • Sistemos priemonėmis visa ADOC failų informacija apie el. parašą, pasirašusius asmenis ir kt. bus prieinama vienu paspaudimu
 • Visi veiklos procesai sistemoje bus vykdomi pagal nustatytas sekas, priskirtas prieigos teises, taigi nereikės ieškoti dokumentų atsiradimo kilmės ar nešioti jų po kabinetus derinimui
 • Visą dokumentų derinimo ir tvirtinimo ciklą galėsite sekti sistemoje, matyti vykdymo terminus, vėlavimus, derinimo dalyvius, versijų istoriją ir pan.
 • Lengvai įtrauksite reikalingus dokumentus į personalo, pirkimų, pardavimų, užsakymų procesų derinimą
 • Automatizuoti procesai palengvina naujų darbuotojų integraciją
 • AUtomatizuoti procesai sumažina žmogiškojo faktoriaus klaidų, taigi pakelsite veiklos kokybę
 • Visa informacija bus prieinama pagal sistemoje nustatytas prieigos teises
 • Dokumento kortelėje matomi visi susiję dokumentai, kurie iš čia lengvai pasiekiami per aktyvią nuorodą
 • Sistema primins apie visus kiekvienam darbuotojui priskirtų dokumentų ir užduočių vykdymo terminus
 • Dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu galėsite vienu paspaudimu tiesiai sistemoje
 • Integracija su E-pristatymas sistema leis siųsti ir gauti dokumentus tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims
 • Įvykių žurnale matysite visą su atskiru dokumentu susijusią informaciją: versijų istoriją, dokumentų redagavimo ir tvirtinimo dalyvius ir pan.
 • Esant patvirtinatm neatvykimo prašymui, darbuotojo funkcijos sistemoje automatiškai priskiriamos pavaduojančiam asmeniui
 • Archyve esantys dokumentai bus automatiškai eliminuojami pagal nustatytus terminus
 • Asmens duomenys bus apsaugoti testinėse aplinkose, kadangi visi dokumentai nuasmeninami