DOKUMENTŲ, UŽDUOČIŲ IR PROCESŲ VALDYMUI

Paruošta naudoti. Lengvas startas. Mažesnė kaina

Sekasoft užduotys

Aukštesnis darbo našumas ir rezultatyvumas

Dokumentų ir kitos informacijos valdymas padės greičiau rasti ir dalintis informacija, pagerins vidinę komunikaciją, užtikrins dokumentų kūrimą pagal šablonus. Informaciją taip pat pasieksite iš mobilių prietaisų.

Dokumentų rengimas 2

Greitesni ir kontroliuojami veiklos procesai

Automatizuoti veiklos procesai atitiks organizacijos tvarkas, taps greitesni ir visiškai kontroliuojami, pasimatys visi strigimai ir „butelio kakliukai“. Sprendimus priimsite laiku ir remiantis objektyvia informacija.

Paieška

Užtikrinamas veiklos valdymas ir kontrolė

AIS Express pagalba vadovai žinos jų darbuotojams paskirtas, vykdomas ir įvykdytas užduotis, galės lengvai ir objektyviai įvertinti, kaip padaliniai ir kiekvienas darbuotojas prisideda prie bendrų organizacijos tikslų.

AIS Express funkcionalumas Jūsų organizacijos skyriams suteiks įvairių galimybių ir panaudojimo scenarijų.

 

 Organizacijos skyriai galės:

Administracija

Lengvai atlikti bet kokių dokumentų paiešką

Stebėti veiklos dokumentų derinimo ir tvirtinimo vykdymą

Kurti užduotis ir stebėti jų vykdymą

Lengvai registruoti ir saugoti visus dokumentus

Informuoti darbuotojus apie svarbiausius dokumentus, įvykius, užduočių vykdymo stadijas

Finansų skyrius

Patogiai kurti dokumentus pagal šablonus

Paprasčiau ir greičiau tvirtinti sąskaitas

Greitai ir paprastai inicijuoti finansinių dokumentų derinimą

Patogiai stebėti dokumentų terminus ir jų nepraleisti

Žinoti sutarčių statusus ir derinimo būsenas

Personalo skyrius

Kaupti ir valdyti informaciją apie darbuotojus ir jų kompetencijas

Automatiškai gauti visus personalo prašymus (komandiruočių, atostogų ir t.t.)

Sklandžiai supažindinti naujus darbuotus su esamomis tvarkomis

Aumatizuoti personalo dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesus

Pirkimų skyrius

Skaidriai ir standartizuotai vykdyti pirkimų konkursus

Kurti, derinti ir tvirtintis pirkimų paraiškas

Lengvai rasti informaciją susijusią su tiekėju

Gauti priminimus savalaikiam terminų vykdymui

Pardavimų skyrius

Kurti užduotis pardavimų komandai

Įtraukti kolegas į pardavimo procesą

Greitai įvertinti Klientų istoriją

Automatizuoti pardavimo planų, ataskaitų, pasiūlymų ir kt. dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesus

Patogiai kurti pasiūlymus ir sutartis

Patogiai stebėti svarbias datas ir jų nepraleisti

Projektų skyrius

Kurti užduotis projektų komandai

Lengvai rasti svarbiausius dokumentus pagal departamentą

Įvertinti dokumentų srautų, užduočių vykdymo “butelio kaklelius” ir užtikrinti sklandesnį darbą

Gauti priminimus apie projektų vykdymo terminus

Automatiškai gauti ir inicijuoti projekto dokumentus derinimui-tvirtinimui

Gamyba

Lengvai atlikti bet kokių dokumentų paiešką

Automatiškai gauti derinamus produktų ir paslaugų dokumentus

Patvirtinti/atmesti derinamus gamybos dokumentus

Lengvai registruoti ir saugoti gamybos dokumentus

Inicijuoti su gamybos dokumentais suijusias užduotis, stebėti jų vykdymą

Marketingo skyrius

Lengvai rasti marketinginę medžiagą

Įtraukti kolegas į marketingo procesus

Patogiai stebėti svarbias datas ir jų nepraleisti

Inicijuoti marketingo dokumentų derinimą

Išbandykite   nemokamai!