AIS Express

Dokumentų, užduočių ir procesų valdymui

Dokumentų, užduočių ir procesų valdymo sprendimas mažoms ir vidutinėms įmonėms,
paruoštas naudoti šiandien pagal pagrindinius orgnizacijos valdymo poreikius.

Aukštesnis darbo našumas ir rezultatyvumas

Dokumentų ir kitos informacijos valdymas padės greičiau rasti ir dalintis informacija, pagerins vidinę komunikaciją, užtikrins dokumentų kūrimą pagal šablonus. Informaciją taip pat pasieksite iš mobilių prietaisų.

Greitesni ir kontroliuojami veiklos procesai

Automatizuoti veiklos procesai atitiks organizacijos tvarkas, taps greitesni ir visiškai kontroliuojami, pasimatys visi strigimai ir „butelio kakliukai“. Sprendimus priimsite laiku ir remiantis objektyvia informacija.

Užtikrinamas veiklos valdymas ir kontrolė

AIS Express pagalba vadovai žinos jų darbuotojams paskirtas, vykdomas ir įvykdytas užduotis, galės lengvai ir objektyviai įvertinti, kaip padaliniai ir kiekvienas darbuotojas prisideda prie bendrų organizacijos tikslų.

AIS Express funkcionalumas Jūsų organizacijos skyriams suteiks įvairių galimybių ir panaudojimo scenarijų.

AIS Express funkcionalumas Jūsų organizacijos skyriams suteiks įvairių galimybių ir panaudojimo scenarijų.

Organizacijos skyriai galės:

 • Lengvai atlikti bet kokių dokumentų paiešką
 • Stebėti veiklos dokumentų derinimo ir tvirtinimo vykdymą
 • Kurti užduotis ir stebėti jų vykdymą
 • Lengvai registruoti ir saugoti visus dokumentus
 • Informuoti darbuotojus apie svarbiausius dokumentus, įvykius, užduočių vykdymo stadijas
 • Patogiai kurti dokumentus pagal šablonus
 • Paprasčiau ir greičiau tvirtinti sąskaitas
 • Greitai ir paprastai inicijuoti finansinių dokumentų derinimą
 • Patogiai stebėti dokumentų terminus ir jų nepraleisti
 • Žinoti sutarčių statusus ir derinimo būsenas
 • Kaupti ir valdyti informaciją apie darbuotojus ir jų kompetencijas
 • Automatiškai gauti visus personalo prašymus (komandiruočių, atostogų ir t.t.)
 • Sklandžiai supažindinti naujus darbuotus su esamomis tvarkomis
 • Aumatizuoti personalo dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesus
 • Skaidriai ir standartizuotai vykdyti pirkimų konkursus
 • Kurti, derinti ir tvirtintis pirkimų paraiškas
 • Lengvai rasti informaciją susijusią su tiekėju
 • Gauti priminimus savalaikiam terminų vykdymui
 • Kurti užduotis pardavimų komandai
 • Įtraukti kolegas į pardavimo procesą
 • Greitai įvertinti Klientų istoriją
 • Automatizuoti pardavimo planų, ataskaitų, pasiūlymų ir kt. dokumentų derinimo ir tvirtinimo procesus
 • Patogiai kurti pasiūlymus ir sutartis
 • Patogiai stebėti svarbias datas ir jų nepraleisti
 • Kurti užduotis projektų komandai
 • Lengvai rasti svarbiausius dokumentus pagal departamentą
 • Įvertinti dokumentų srautų, užduočių vykdymo “butelio kaklelius” ir užtikrinti sklandesnį darbą
 • Gauti priminimus apie projektų vykdymo terminus
 • Automatiškai gauti ir inicijuoti projekto dokumentus derinimui-tvirtinimui
 • Lengvai atlikti bet kokių dokumentų paiešką
 • Automatiškai gauti derinamus produktų ir paslaugų dokumentus
 • Patvirtinti/atmesti derinamus gamybos dokumentus
 • Lengvai registruoti ir saugoti gamybos dokumentus
 • Inicijuoti su gamybos dokumentais suijusias užduotis, stebėti jų vykdymą
 • Lengvai rasti marketinginę medžiagą
 • Įtraukti kolegas į marketingo procesus
 • Patogiai stebėti svarbias datas ir jų nepraleisti
 • Inicijuoti marketingo dokumentų derinimą

„AIS Express sistemą pasirinkome dėl greito ir paprasto diegimo bei siūlomų plačių galimybių, atitinkančių gamybinės įmonės specifiką. Jos dėka, sugebėjome centralizuoti bei automatizuoti su dokumentais ir personalu susijusius procesus, „atkabinti“ morališkai pasenusias ir tarpusavyje nesikalbančias sistemas. Likau maloniai nustebintas, kiek daug procesų galima koordinuoti nespausdinant ir
nepasirašant popierinio dokumento, o tiesiog vykdant numatytą seką – iš tikrųjų – ribos yra mūsų galvose!“

Povilas Byla,
„ALTAS auto“ IT vadovas

„Ilgai koncentravomės į tiesioginius vertės grandinės procesus, technologiją ir gamybą, todėl džiaugiuosi galimybe pagaliau suteikti įrankį administracijai ir palengvinti jų kasdieninį darbą. Daugybė dokumentų jau persikėlė į elektroninę erdvę, vizavimas tapo paprastesnis, nebereikia aiškintis kas, kada, kodėl atnešė vieną ar kitą dokumentą.“

Edvardas Radzevičius,
„ALTAS auto“ Direktorius